ZIEN!vo

Breng de didactische en pedagogische zorg van je leerlingen in beeld

  • Koppeling: automatisch en altijd de juiste gegevens beschikbaar vanuit SOMtoday
  • Concrete doelen en handleidingsuggesties: gericht en planmatig ondersteunen van leerlingen
  • Zowel groeps- als leerlingniveau: maak handleidingsplannen voor een hele groep, groepjes leerlingen, of een individuele leerling