Dit is het privacystatement van Somtoday welke in eigendom is van Topicus.Education B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66290864.

Topicus.Education houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

We conformeren ons aan het privacyconvenant onderwijs.

Privacybeleid

Topicus.Education B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van onze gebruikers. Hierom zullen wij enkel informatie verwerken die nodig zijn om producten te leveren, informatie te geven, de klantenservice of de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om in contact te treden wanneer jij dit aanvraagt.

 

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website https://som.today verwerkt Topicus.Education B.V. de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

  • indien je je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: je naam, e-mailadres, functie en eventuele voorkeuren. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen Somtoday en over onze diensten. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
  • wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, school/organisatie en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard je opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van je opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van de opmerking op de hoogte te houden.
  • indien je een koppeling met ons wilt maken: naam leverancier, je naam, telefoonnummer, e-mailadres, naam, mailadres en telefoonnummer contactpersoon techniek, naam systeem, type systeem, gewenste koppeling, doel van de koppeling, benodigde data Somtoday en overige opmerkingen. Dit doen wij om met je in contact te kunnen treden en om te beoordelen of we de koppeling kunnen en mogen leveren.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan je verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van je bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, je IP-adres en, indien door jou opgegeven, je naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons het gebruikersgemak van de website te bevorderen door de website door te meten. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en kunt dit voorkomen door contact met ons op te nemen.
  • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus.Education B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.
 

Cookies

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarbij vermelde doeleinden.

 

Derden

Je persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus.Education B.V. ingeschakelde data-analysebedrijven.

De door Topicus.Education B.V. ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus.Education B.V. verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Je gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

 

Bewaartermijn

Topicus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 24 maanden zijn, tenzij je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen jouw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

 

Beveiliging

De beveiliging van je persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus.Education B.V. te waarborgen.

 

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus.Education B.V. te verzoeken je persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie voorziet.

Je kunt eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus.Education B.V., via onderstaande contactgegevens. Wij zullen je bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus.Education B.V.
Martijn Maatman
Singel 9
7411 HV Deventer
Telefoon: +31 570 662 662
E-mail: info@topicus.nl
 

Toch is het lastig voor een organisatie om zelf te controleren / vast te stellen dat het helemaal goed zit met de beveiliging. Daarom worden er regelmatig security-scans (ook wel penetratietesten) uitgevoerd door externe partijen, om er voor te zorgen dat we niets missen.

Hopelijk heb je zo een indruk van de beveiliging van onze applicatie Somtoday.

Security-scans

 

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Je hebt het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Topicus.Education B.V.. Deze klacht kun je indienen bij Topicus.Education B.V. zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van dit Privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 22-5-2018.

 
 

Onze blogs over privacy