ZIEN! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen. Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om een leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen. Met ZIEN! wordt de eerstelijnszorg transparant. Met ZIEN! ontstaat er een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg. ZIEN! geeft nog beter zicht op je missie.

ZIEN! maakt zichtbaar!

 
 
 
 
Vragenlijsten

Koppeling met Somtoday

Automatisch en altijd de juiste gegevens beschikbaar in ZIEN!vo vanuit somtoday. Met andere partijen moet deze gegevens handmatig gesynchroniseerd zijn.

De Single-Sign-On oplossing voor Somtoday docenten betekent dat docenten kunnen direct in ZIEN!vo inloggen, zonder gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw te hoeven invoeren.

Het is mogelijk om per vestiging de synchronisatie met ZIEN!vo aan of uit te zetten.

   
  Cockpit

  ZIEN! ondersteunt in het proces van observeren, begrijpen en handelen.

  Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om de leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

  • Met ZIEN! wordt de eerstelijnszorg transparant
  • Met ZIEN! ontstaat er een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg
   
  Rapportages

  Zowel groepsniveau als leerlingniveau

  Het is belangrijk om de groep als uitgangpunt te nemen. De interactie in de groep beïnvloedt het gedrag van de leerlingen. 

  Een docent heeft immers meerdere groepen onder zijn hoede! Door eventuele onderwijsbehoeften gestructureerd in kaart te brengen en erop te reflecteren, kan een docent komen tot handelingsplannen voor een hele groep, groepjes leerlingen en in uitzonderingsgevallen een individuele leerling.

  € 2,00 (excl. btw) per leerling per jaar. 

   

  ZIEN!VO voor jouw school?