SOMtoday biedt scholen de mogelijkheid om ook ouders/verzorgers te betrekken bij het leerproces van hun kind. De oudertoegang voor SOMtoday geeft hen inzicht in het huiswerk, de resultaten en de afwezigheid van hun kind. Ook is het voor docenten mogelijk om berichten te sturen naar ouders/verzorgers. Zo blijven zij op de hoogte van de belangrijkste informatie die zij nodig hebben om de voortgang van hun kind te volgen.

De oudertoegang van SOMtoday geeft ouders toegang tot dezelfde omgeving als hun kind(eren). Ouders hebben daarnaast een eigen berichtenmodule. Via de berichtenmodule is het mogelijk om met docenten te communiceren. Sommige scholen kiezen ervoor om de inschrijvingen voor de 10-minutengesprekken ook via SOMtoday te laten lopen. Door een fijnmazig autorisatiesysteem is elk onderdeel voor ouders/verzorgers aan te bieden of af te schermen. Als school is het mogelijk zelf te bepalen wat ouders wel en niet te zien krijgen.

Waar kan ik terecht met vragen over SOMtoday?

» De school heeft goed opgeleide SOMtoday beheerders die verantwoordelijk zijn de inrichting van SOMtoday op jouw school. Zij kunnen je bij vragen of problemen ondersteunen.

Kenmerken

Nieuws

Het nieuws biedt een persoonlijk overzicht van de meest recente informatie:

  • Nieuwe feedback van docent op ingeleverd werk
  • Nieuwe behaalde cijfers
  • Nieuwe berichten
  • Herinneringen voor inleveringen

De interface van het nieuws komt overeen met de informatiestroom die gebruikt wordt in Social Media zoals Facebook en Twitter.


klassenboek.png

Rooster

Het rooster toont de agenda van de leerling. De leerlingen zien welke vakken ze hebben en of er huiswerk is opgegeven. Ook kunnen ze door middel van slimme icoontjes in één oogopslag zien of en hoeveel toetsen er gepland staan. In het rooster zijn de inschrijfmogelijkheden ook zichtbaar en kunnen leerlingen hun keuzeactiviteit bepalen. Via het rooster kunnen de leerling ook de mogelijkheid aangeboden krijgen zich in te inschrijven voor een keuzeactiviteit.


inleveringen.png

Huiswerk

Leerlingen zien in één overzicht wat het huiswerk is voor de aankomende dagen en of dit regulier huiswerk is of een toets. Ook kunnen ze voor zichzelf bijhouden of ze het huiswerk gemaakt hebben door het af te vinken.


digitaalleren.png

Cijfers

SOMtoday ELO toont voor elk vak het actuele cijfergemiddelde, zoals het rapportcijfer of het SE-cijfer. Door op een vak te klikken, wordt in de detailinformatie een overzicht van alle cijfers en de bijbehorende weging getoond.


download.jpeg

Vakken

In dit menu krijgen leerlingen per vak de studiewijzer te zien, inclusief alle opdrachten, bronnen en in te leveren opdrachten. Leerlingen kunnen de door de docent ingegeven links en bijlagen openen en opdrachten digitaal inleveren.


Afwezigheid

Dit scherm toont de afwezigheid van de leerling. Hier worden bijvoorbeeld ziekmeldingen, ongeoorloofde afwezigheid, constateringen en maatregelen getoond. Tevens kan de leerling zien of de afwezigheid reeds is afgehandeld.


Digitale leermiddelen

Mocht de school ervoor gekozen hebben om het digitale lesmateriaal van de educatieve uitgeverijen via SOMtoday te ontsluiten, dan kunnen leerlingen zonder opnieuw in te loggen doorklikken naar de digitale leermiddelen. De digitale leermiddelen zijn per vak gerangschikt. Zie www.directetoegang.nl voor meer informatie.