Woensdag vraag: slaap tekort?

Veel jongeren hebben last van slaaptekort. Slaaptekort kan leiden tot verminderde leerpresentaties, gedragsproblemen en depressie, volgens De Hersenstichting.

De Hersenstichting heeft een onderzoek uitgevoerd met docenten uit het middelbaar onderwijs. Van de ondervraagde docenten is 68% van mening dat jongeren zelf onvoldoende op de hoogte zijn van de oorzaken en gevolgen van slaaptekort en 75% geeft aan voorstander te zijn van de ontwikkeling van een lespakket over gezond slapen voor middelbare scholieren. 

Inmiddels horen we vaak over hoe we ons slaappresentatie kunnen verbeteren: mobiels beneden laten liggen, niet op schermen kijken minstens één uur voordat je naar bed gaat. Maar hoe realistisch zijn deze tips? Vooral als je veel huiswerk hebt en/of je mobiel als wakker gebruikt.

Laat ons weten! We publiceren de resultaten maandag a.s.

Dit formulier is nu gesloten. Benieuwd naar de resultaten?

 

Bron: https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/lespakket-bestrijdt-slaaptekort-onder-jongeren