“Wij willen geen tevreden klanten, wij willen fans’’

Hoe Bart Broekhuis 25 jaar geleden over IT-systemen in het onderwijs dacht? Niet. Hij zou zijn schouders ophalen en verder gaan met het verzorgen van de gasten in zijn hotel. Maar nu is dat anders. De vroegere hotelmanager neemt samen met kompaan Erik Dikkers de leiding bij Somtoday. En ze hebben er zin in.

Technisch informaticus Dikkers begon in 2005 als ontwikkelaar bij Topicus, doorliep verschillende afdelingen en belandde enkele jaren geleden bij Somtoday. Broekhuis werkte na zijn tijd als hotelmanager jarenlang in de software IT. Hij verkocht dit jaar zijn eigen bedrijf en zag een nieuwe uitdaging bij Topicus. "Topicus staat voor ondernemerschap. Je krijt vrijheid, invloed en autonomie. Dat spreekt ons beide erg aan."

Daarnaast zien beiden in de combinatie onderwijs en ICT een mooie uitdaging. "ICT werd binnen het onderwijs lange tijd van weinig waarde geacht. Er werd ook weinig budget voor vrijgemaakt. Wij willen aantonen dat ICT daadwerkelijk intelligentie toevoegt aan het onderwijs en het onderwijs kan verbeteren."

Somtoday tomorrow

Dat begint met de innovatie van hun product: Somtoday. Negen jaar geleden begon de applicatie als leerlingadministratiesysteem. In de loop van de jaren ontwikkelde het programma zich tot een leerlinginformatiesysteem. Hoe moet de applicatie zich onder de nieuwe leiding ontwikkelen?

"De komende jaren staan in het teken van de transformatie tot een onderwijsmanagementsysteem. Het huidige somtoday heeft natuurlijk de basisbehoeften als cijfers, afwezigheid en rapportagemogelijkheden. Somtoday ELO, de aanvulling, geeft een integraal overzicht van het rooster, het huiswerk, de agenda en beschikt over communicatiemiddelen", legt Dikkers uit. "Nu is het tijd om de stap te maken naar intelligent gebruik van die gegevens. Hoe gaat het met de voortgang van de leerling? Kunnen we op een verantwoorde manier een zorgdossier van een leerling koppelen aan het ELO? Hoe bundelen we informatie uit digitale leermiddelen voor leerling en docent? Zo voegen we écht intelligentie toe aan het onderwijs en kunnen leerkrachten zich meer richten op het geven van onderwijs."

Is het dan de bedoeling dat Somtoday een groot, log systeem wordt met allerlei verschillende opties? "Nee, met Somtoday kiezen we voor een krachtige, stabiele centrale kern die middels open standaarden koppelt met specialistische applicaties. Hiervoor introduceerden we bijvoorbeeld somtoSomtodayday wise-r, waarmee we grijp krijgen op specialistische leermiddelen."

Dichtbij de eindgebruiker

De eindgebruiker speelt volgens Dikkers en Broekhuis een steeds belangrijker rol in de ontwikkeling van hun product. Broekhuis herinnert zich een anekdote van een Somtoday-school: "In Somtoday staat in een centrale 'agenda' het opgeven huiswerk, zodat leerlingen thuis kunnen zien wat ze moeten doen. Wat bleek: leerlingen luisterden in de les niet meer naar welk huiswerk ze moesten doen. Tot ergernis van een groep leerkrachten, die weigerde huiswerk nog langer digitaal te vermelden." Het gevolg? Een deel van de leerkrachten gaf het huiswerk digitaal door, een ander deel niet. "Dat ging mis. En dat gaat ook direct ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Daaruit blijkt dat we heel goed voeling moeten houden met betrokkenen en deskundigen."

Deskundigen (denk aan onderwijskundigen, pedagogen) vormen een onderdeel van het Somtoday-team. Eindgebruikers kunnen worden bereikt via gebruikersverenigingen. "Wij zien veel verschillende scholen en veel verschillende manieren waarop Somtoday wordt toegepast. Vanuit die helikopterview kunnen we best-practices zien en toepassen bij anderen. Door veel contact te hebben met, en goed te luisteren naar onze klanten en eindgebruikers volgen we de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Door op de ontwikkelingen te anticiperen verbeteren we niet alleen ons product, maar vergroten we ook het enthousiasme onder klanten."

Interne veranderingen

Dikkers heeft de technische achtergrond, Broekhuis de consultancykant. Productonwikkeling en klantcontact, vertegenwoordigd in één duo. Het mêleren van expertises is een bewuste keuze die doorgezet wordt op de burelen van Somtoday. Dikkers: "Lange tijd werkten bijvoorbeeld ontwikkelaars apart van accountmanagers. Dat gaan we anders doen. Teams worden onderverdeeld naar hun doelgroep. Dus niet meer 'wat kan je?', 'maar 'voor wie doe je het?' Een team voor leerkrachten een team voor IT-managers, een team voor leerlingen. Zo werken we sneller en slimmer."

Topicus bezit enorm veel kennis. Niet alleen binnen het Somtoday-team, maar over de hele breedte. "Bij Topicus Onderwijs weten we hoe een leerlijn in elkaar zit. We maken systemen voor basisscholen, middelbare scholen, mbo's, universiteiten en hogescholen. Daarnaast beschikt Topicus ook over kennis binnen de zorg. Die interne expertises kunnen we de komende jaren benutten."

Fans creëren

Uiteraard willen Broekhuis en Dikkers hun marktaandeel van 30 procent de komende jaren zien groeien. Maar het belangrijkste: door de eindgebruikers beter te voorzien, de applicatie constant te verbeteren en de teams klantgericht in te delen, moet de groep enthousiaste klanten groeien. "Wij willen in Nederland de meest aantrekkelijke aanbieder van software en diensten worden. Geen 7, maar een 9. We willen geen tevreden klanten. We willen fans, die ons product promoten." Of Nederlanders daar niet te nuchter voor zijn? "Nee hoor, kijk maar naar Apple en Samsung. Waarom Somtoday dan niet?"