Waarom Somtoday het huiswerk niet verplaatst bij een roosterwijziging

door Anne Lohuis, productspecialist en scrummaster Somtoday.

Het huiswerk voor volgende week woensdag het 1e uur: hoofdstuk 6 lezen en opdracht 3 maken. En dan komt er een roosterwijziging: de les verplaatst naar donderdag maar het huiswerk blijft staan! Waarom?

Het korte antwoord? Somtoday weet niet waar het heen moet!

Een uitgebreider antwoord zullen we hieronder geven.

Vele smaken

Er zijn 175 Somtoday scholen en bijna net zoveel verschillende manieren en afspraken over het omgaan met huiswerk en roosterwijzigingen.

Er zijn scholen waar de afspraak is dat opgegeven huiswerk altijd blijft staan. Eens opgegeven blijft opgegeven. Vervalt de les? Jammer dan,  je moet gewoon het huiswerk maken. Ook zijn er scholen waar er wel iets met het huiswerk moet gebeuren als het rooster wijzigt. Het huiswerk moet naar de volgende les of naar de eerstvolgende ‘huiswerkvrije’ les.

Dit zijn een tweetal smaken, maar er zijn er nog veel meer.

Keuzes maken

Hoe moet Somtoday hiermee omgaan? Kan Somtoday hiermee omgaan?

Kunnen we wel bepalen wat er moet gebeuren? Nee, dat kunnen we niet.

Omdat het per school, per vestiging, per docent en soms zelfs per huiswerk verschillend is wat er moet gebeuren, kunnen we dit niet automatiseren.

Moeten we het dan instelbaar maken? Per school? Per docent? Per huiswerk?

Dit zal de gebruiksvriendelijkheid niet bevorderen en het zal er zeker niet overzichtelijker van worden voor de leerling. Bij de ene docent blijft het huiswerk altijd staan en een andere docent verplaatst het.

De docent beslist

De docent weet het beste wat de bedoeling is met het specifieke huiswerk. We hebben er daarom voor gekozen om de docent zelf te laten bepalen wat er moet gebeuren. Wanneer er een roosterwijziging is en er stond huiswerk op de betreffende les, wordt het huiswerk ‘zwevend’. De docent ontvangt een bericht en kan zelf beslissen wat er moet gebeuren. Was het alleen paragraaf 3 lezen? Dat kan misschien wel vervallen. Opdracht 6 en 7 maken? Dat moet dan maar naar de volgende les. De docent weet wat er moet gebeuren. Hoe eenvoudig dit verplaatsen gaat, zie je in dit filmpje.


Wij willen graag weten hoe het bij jou op school werkt! Is de afspraak dat huiswerk altijd blijft staan of juist niet? Vul de vragenlijst in (4 vragen) en laat het ons weten.