Topicus en SPEYK realiseren Single Sign On koppeling!

Topicus en SPEYK realiseren Single Sign On koppeling tussen de DigiPlein365 leer- en werkplek en het leerlingvolgsysteem somtoday! 

Aanleiding:

De leer- en werkplek verandert binnen het onderwijs in rap tempo. Leren en werken door leerlingen, docenten en medewerkers wordt bovendien meer en meer mobiel gedaan. Het werken en leren vindt inmiddels tijd-, plaats- en device-onafhankelijk plaats. Tevens komen er steeds meer applicaties via de cloud beschikbaar. Deze tendens versterkt de wens vanuit de scholen om de toegang te vereenvoudigen, centraal te kunnen beheren en persoonlijk te maken. Zo ook voor de toegang vanuit DigiPlein365, gebaseerd op Microsoft Office 365, naar het leerlingvolgsysteem SOMtoday voor docenten en medewerkers en naar de somtoday voor de leerlingen.

Partnership:

Topicus en SPEYK zijn een gezamenlijk ontwikkeltraject opgestart, met als doel het tot stand brengen van de Single Sign On koppeling tussen de SPEYK | DigiPlein365 leer- en werkplek en somtoday. Met gepaste trots kunnen we melden dat inmiddels de eerste school naar volle tevredenheid live is gegaan met deze koppeling. Aan de ontwikkeling van deze koppeling ligt het krachtige partnership dat beide bedrijven met elkaar zijn aangegaan ten grondslag.

Toekomst:

Topicus, SPEYK en Microsoft zijn momenteel aan het bekijken welke leer- en werkscenario’s er in de nabije toekomst nog meer mogelijk zijn en zal hieromtrent verder met de markt over in gesprek gaan. Als basis dient in ieder geval de gerealiseerde koppeling gebaseerd op Azure AD.

Over Topicus:

Topicus ontwikkelt en onderhoudt moderne webapplicaties voor leerlingadministratie in de gehele onderwijsketen, van PO tot en met WO. Met ruim 1,7 miljoen leerlingen verdeeld over alle onderwijssectoren is Topicus marktleider op het gebied van leerlinginformatiesystemen. De applicaties van Topicus worden dagelijks door tienduizenden medewerkers van scholen en honderdduizenden leerlingen, studenten en ouders/verzorgers gebruikt. 

Over SPEYK:   

SPEYK helpt scholen vanuit Advies, Bouw en Continuïteit (A-B-C) meer te bereiken door leren en werken efficiënter en leuker te maken door de inzet van slimme ICT met oog op innovatie. Hierbij werkt SPEYK intensief samen met diverse ketenpartners binnen het onderwijs om te zorgen voor maximale integratie. SPEYK richt zich binnen het onderwijs op de segmenten MBO, VO en PO.

Wil je meer weten over de koppeling? Neem contact op met je applicatiebeheerder of stuur een e-mail naar info@som.today.