Topicus Inspiratiesessies: ‘Onderwijs 2032 en mijn school’

Wat hebben mijn leerlingen nodig voor de toekomst?

Hoe geeft mijn school invulling aan 21e eeuwse vaardigheden?

Hoe kunnen digitale middelen een aanvulling zijn op de reguliere methodes, zonder de werkdruk te verhogen?

Hoe krijg (en houd) ik mijn team in beweging binnen het krachtenspel tussen de traditionele en moderne manieren van lesgeven?

Topicus organiseerde op 8 en 15 februari inspiratiesessies voor schoolleiders van VO-scholen. Aan de hand van de bovenstaande vragen werd tijdens deze kleinschalige sessies de aanwezigen continu een spiegel voorgehouden. Waar wil en moet je in de toekomst heen als school, waar sta je nu en hoe zet je de volgende stap?

Gastspreker Tom Versteeg, directeur bij Van der Capellen Scholengemeenschap, gaf een bijzondere kijk op zijn ervaringen met digitalisering bij SG de Nieuwe Veste in Hardenberg. Hij was daar als schoolleider verantwoordelijk voor de succesvolle invoering van een geheel nieuw onderwijsmodel waarbij onder andere onderwijs naar behoefte, gepersonaliseerde leerdoelen en lestijden die beter aansluiten bij het bioritme van tieners, een grote rol spelen.

IMG_2164.jpg

Kennis delen!

Bij het organiseren van de inspiratiesessies heeft kennisdeling voorop gestaan. Iedere school probeert zich aan te passen aan digitalisering, maar iedere school doet dat op zijn eigen manier. De inspiratiesessies gaven ruimte voor discussie, het delen van succesverhalen maar ook de valkuilen. Uiteindelijk is iedereen enthousiast naar huis gegaan; er zijn veel vragen beantwoordt maar ook nieuwe opgeroepen. Het doel van deze sessies; inspireren, is in ieder geval bereikt!

Topicus houdt al meer dan 10 jaar een vinger aan de pols van het onderwijs. Als moederorganisatie van leerlingvolgsystemen somtoday en ParnasSys volgt Topicus ontwikkelingen binnen het onderwijs continu. De uitdagingen die horen bij de nieuwe wereld van het onderwijs inspireren ons deel te nemen aan de discussie en de samenwerking tussen scholen te stimuleren.

 

Weten wat Onderwijs 2032 voor jouw school kan betekenen?