Privacy en digitale leermiddelen, volledig in de hand met Somtoday

Met Somtoday volledige controle over personsgegevens

Bij wet is de school verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en docenten. Met behulp van Somtoday kunnen beheerders precies instellen welke aanbieder van digitale leermiddelen toegang krijgen tot persoonsgegevens. Zo houdt de school de volledige controle over toegang tot persoonsgegevens. Het gaat daarbij om het digitale lesmateriaal wat aangeboden wordt via het docentendashboard. Op dit moment is dat alleen LessonUp, maar er zal nog veel meer lesmateriaal volgen. 

Pseudonimisering persoonsgegevens

Somtoday is de eerste partij die pseudonimisering ondersteunt. Met pseudonimisering kunnen persoonsgegevens op een beperkte manier worden gedeeld et aanbieders van digitale leermiddelen. Pseudonimisering kan op verschillende niveaus plaatsvinden, bijvoorbeeld dat de leerlinggegevens wel gedeeld worden, maar alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam. Het is ook mogelijk om alleen een digitale identifier te delen waarbij de leerling volledig anoniem blijft.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen

Als verwerker van persoonsgegevens heeft Somtoday de verantwoordelijkheid om op een goede manier met de persoonsgegevens van de school om te gaan. Om de privacy van leerlingen beter te beschermen is er een landelijk privacy convenant opgesteld, het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen'. Dit convenant vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Somtoday heeft dit convenant ondertekend en we verklaren hiermee dat wij deze verantwoordelijkheid aan gaan. Somtoday maakt het mogelijk dat de school volledige controle heeft over de privacy van hun leerlingen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@som.today of raadpleeg de applicatiebeheerder van jouw school.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen