Office 365 for Education bij Stichting CVO-AV

Binnen de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV) maken ze gebruik van Office 365 voor Education. CS De Hoven en Heerenlanden College zijn onderdeel van deze stichting. André Poot is stafmedewerker ICT en vertelt enthousiast over de inzet en mogelijkheden van Office 365 binnen de school.

Microsoft Office 365 gekoppeld aan somtoday

"Om alle leerlingen en docenten te voorzien van een Microsoft Office 365-account hebben we Office 365 vanuit de Active Directory gekoppeld aan somtoday. Leerlingen die in somtoday ingeschreven staan, krijgen automatisch een Office 365 account. Dit zorgt ervoor dat het beheer van de leerlingenaccounts volledig in SOMtoday plaatsvindt en mutaties m aar op één plek hoeven te gebeuren. Dit voorkomt veel extra werk."

Veel meer dan mail alleen

In het schooljaar 2013-2014 is CS De Hoven gestart met Office 365. André: "Met onder andere onbeperkte dataopslag per gebruiker biedt Office 365 veel meer dan alleen maar e-mailfunctionaliteit. Veel leerlingen en docenten delen bijvoorbeeld bestanden met elkaar en werken met meerdere personen samen aan één document. Om docenten goed wegwijs te maken in alle mogelijkheden organiseer ik workshops op de scholen. Daarnaast krijgen nieuwe leerlingen ook allemaal een korte introductie in Office 365. Deze basiskennis zorgt ervoor dat leerlingen en docenten gericht aan de slag kunnen. De ervaringen zijn tot nu toe erg positief."

Geïnspireerd na bezoek aan Microsoft V.S. 

"Office 365 biedt ontzettend veel functionaliteit en er komen steeds nieuwe features bij," verteld André. "Ik kom net terug van een studiereis naar Microsoft in de Verenigde Staten, waar ik ben bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Ook hebben we twee scholen bezocht, waar ik enorm door geïnspireerd ben. Bijvoorbeeld door de toepassing van OneNote op de scholen. Met Microsoft OneNote kun je aantekeningen, teksten, geluidsfragmenten, afbeeldingen en filmpjes opslaan en delen met leerlingen en collega's.

Je kunt dit vergelijken met een digitale ringband. Met de OneNote Classroom Creator maak je er een echte digitale leeromgeving van. Als docent kun je voor een hele klas een notebook aanmaken welke bestaat uit drie componenten: een verzameling digitale leermiddelen, een pagina waarin leerlingen kunnen samenwerken en een pagina die de leerling alleen met de docent deelt.

De docent kan meekijken met de leerling en het werk voorzien van gesproken of geschreven commentaar. Op één van de scholen gaven docenten bijvoorbeeld alle leerlingen via de Classroom Creator hetzelfde notebook voor een vak of project. Op het moment dat er gesignaleerd werd dat een leerling extra stof nodig had, dan voegden docenten bij deze leerling in het notebook de extra stof toe. OneNote vormt een prima aanvulling op onze somtoday ELO. Volgend jaar gaan we de mogelijkheden van OneNote binnen onze scholen uitproberen."

Tip voor implementatie Office 365

"Een tip die ik wil meegeven aan scholen die gaan starten met Office 365 is dat een organisatie niet met alle toepassings-mogelijkheden tegelijk moet willen starten. Bouw de beschikbare functionaliteit geleidelijk uit en onderschat het proces niet. Wat bij ons daarnaast goed werkt is het intern organiseren van workshops voor docenten. Het gebruik van Microsoft Office 365 kan dan zeer succesvol zijn."

Wilt u meer lezen over de ervaringen van het bezoek van André Poot bij Microsoft in de Verenigde Staten? Lees dan hier zijn blog.