Klantendag voor applicatiebeheerders: Weer helemaal op de hoogte

Op 23 november heeft onze jaarlijkse klantendag voor applicatiebeheerders weer plaatsgevonden. Dit jaar waren onze klanten van harte welkom in de Apenheul te Apeldoorn.

Plenair

Plenair presenteerden we wat Somtoday het afgelopen jaar heeft bereikt en waar we over een jaar willen staan. Ook vertelden we over de op stapel zijnde doorontwikkelingen BRON en wat dat precies voor jouw school zal gaan betekenen.

 

Er volgde 11 verschillende parallelsessies. Hieronder een samenvatting van enkele sessies.


Interactieve Input Inwinning - je LVS in de Somtoday ELO

In deze sessie werden de rollen omgedraaid. Luke en Anne gingen geen informatie geven, zij kwamen informatie ophalen! De deelnemers moesten gaan aangeven welke LVS-items zichtbaar zouden moeten worden in de Somtoday ELO.

In ronde 1 werden de gewenste LVS-items geïnventariseerd. Deze lijst van 12 LVS-items die dit opleverde, werd in ronde 2 geprioriteerd. In de laatste ronde werd gekeken hoe deze LVS-items geautoriseerd moeten gaan worden.

Interactieve input inwinning.png
IMG_4323.jpg
IMG_4324.jpg

De belangrijkste LVS-items volgens de deelnemers van deze sessie zijn:

  1. OPP’s

  2. Hulpmiddelen en beperkingen

  3. Flexibele pagina’s

De autorisatie zou in de meeste gevallen moeten plaatsvinden op vestigingsniveau (uitzonderingen daargelaten).

Deze sessie heeft ons een idee gegeven in welke richting we verder moeten gaan kijken. We hebben nog lang niet voldoende informatie en zullen ook andere gebruikersgroepen moeten gaan spreken. De eerste inventarisatie is nu gedaan. Deelnemers (nogmaals) bedankt!


Ouderavond

Tiny heeft een interactieve sessie gehouden over de ouderavondplanner die Somtoday laat samenwerken met de Zermelo roostersoftware. Na een korte introductie omtrent onze missie, is samen met de aanwezige scholen ingezoomd op de soorten ouderavonden en de manier waarop zij dit nu hebben georganiseerd. Daarna zijn de gebruikte methoden vergeleken met de oplossing die de samenwerking van beide partijen biedt. Somtoday verbindt, verzorgt de communicatie en Zermelo organiseert en roostert.

Het proces van de ouderavondplanner is daarna in hoofdlijnen geschetst en heeft Brigit Lambers van de Stichting Fioretti Teylingen over haar ervaringen verteld en vragen beantwoord. Dennis Hus en Natasja Bouwman van Zermelo waren aanwezig en hebben ook diverse vragen beantwoord. Tot slot zijn alle voordelen van wat de ouderavondplanner, de koppeling van Somtoday en Zermelo nog eens op een rijtje gezet en zijn nog de nodige vragen beantwoord. Na afloop waren veel positieve reacties.


Somtoday Leerling en Somtoday Ouder (apps)

IMG_4352.jpg

Vorig schooljaar hebben we met veel enthousiasme gloednieuwe apps uitgebracht voor leerlingen en ouders. Met de doelgroep in gedachten zijn de toekomstbestendige Somtoday Leerling en Somtoday Ouder tot stand gekomen. Het rooster, huiswerk en de cijfers zijn de initiële functionaliteiten. Hierbij tonen we de gemiddelden bij de vakken, maken we het lesmateriaal inzichtelijk en is alles offline beschikbaar. Later hebben we een vakkenoverzicht, afwezigheid en notificaties toegevoegd. Dat we dicht bij de belevingswereld van de leerling zitten blijkt wel uit de grote hoeveelheid reacties en leerlingen die gebruik maken van de applicatie. In de toekomst gaan we onder andere berichten en KWT-keuze toevoegen.


Zermelo lesrooster

Om roosterwijzigingen direct te signaleren en aan leerlingen door te geven, zijn Zermelo en Somtoday bezig met een directe roosterkoppeling tussen Somtoday en Zermelo. Hiermee wordt het mogelijk om roosters uit het portal van Zermelo direct in te lezen in Somtoday. De extra stappen van het exporteren van het rooster en het vervolgens weer inlezen vervallen hiermee.

Na een korte terugblik en een blik in de toekomst, werd overgegaan tot de stappen die in Zermelo én Somtoday gedaan moeten worden om de webservicekoppeling in gebruik te kunnen nemen.  

Heb je de sessie gemist, maar wil je hier wel meer over weten?
Neem dan contact op met de Somtoday relatiebeheerder van je school.

IMG_4363.jpg

BO Migratie

Tijdens de presentatie heeft consultant John vertelt waarom we overgaan zijn gegaan op BO4, de leverancier van BO stopt met het onderhoud op BO XI 3, waardoor we gaan migreren. De overgang brengt werkt met zich mee, voor ons en voor jullie, maar het heeft ook voordelen. Deze voordelen en het gehele traject, incl. de verdere planning van de migratie is doorgenomen.

Daarnaast heeft Corry Tersluijsen van het Liemers College de deelnemers meegenomen in hoe hij dit traject heeft aangepakt. Hierin geeft Corry aan dat hij vooraf duidelijke doelen heeft gesteld en welke keuzes er gemaakt zijn waardoor de knop op tijd om kan.


Stay tuned voor meer informatie over de sessies:

  • Functioneel beheerder: de school vooruit!

  • De Somtoday leeromgeving

  • Nieuwe docentenmodule

  • Keuzewerktijd

  • VSO: Roosteren en absentie een 'knelpuntje'?

  • Security awareness en privacy