Jullie geluid in Wise-r

Geschreven door Jesse van der Scheer, Product Designer Wise-r.

Wij geloven erin dat digitaal lesmateriaal een belangrijk ingrediënt is voor het onderwijs van de toekomst. Sterker nog, het is vandaag al goed mogelijk om volledig digitale lesmethodes af te nemen, bijvoorbeeld via Learnbeat. Door een koppeling met Wise-r willen we er voor zorgen dat digitaal materiaal gemakkelijk te vergelijken en in te zetten is in de dagelijkse lespraktijk. Hierbij vinden wij het belangrijk om goed naar jullie te luisteren in de ontwikkeling van deze koppeling.

 Impressie van de SOMtoday klantendag.

Impressie van de SOMtoday klantendag.

 

Tijdens de Somtoday klantendag van 17 november 2016 zijn ook sessies voor Wise-r georganiseerd waarbij meer dan 100 applicatiebeheerders de mogelijkheid hadden om ons te vertellen wat er nog meer verbeterd kan worden aan de Wise-r koppeling. De feedback die we hier hebben ontvangen bleek erg gevarieerd. Een overzicht hiervan is te zien in onderstaand cirkeldiagram.


Een belang punt uit jullie feedback is dat het belangrijk is dat de school controle heeft over de applicaties die in Somtoday staan. Met de online omgeving van Wise-r die eind vorig jaar is gelanceerd geven we invulling aan deze wens. Er staan nu geen applicaties standaard in Somtoday tenzij een docent er via Wise-r voor kiest om een programma uit te proberen. Daarmee is het aanbod ook gelijk een stuk overzichtelijker. We doen dagelijks ons best om scholen meer keuzevrijheid te geven door het aanbod aan applicaties en integraties uit te breiden. Onze recente samenwerking met Noordhoff Uitgevers is hiervan een mooi resultaat.

 

Een andere veel gehoorde wens is inzicht in gebruik. De online omgeving van Wise-r geeft nu meer transparantie in licenties en kosten. Daarnaast hebben we voor de tweede helft van 2017 op onze planning gezet om naar scholen terug te kunnen koppelen hoe vaak applicaties via Somtoday gebruikt worden. Hiermee hopen wij waardevolle informatie te geven voor besluitvorming rondom de aanschaf van materialen.

 

Met de uitbreiding van Wise-r.nl willen we onder meer werk maken van categorisering van applicaties om het proces eenvoudig en inzichtelijk te houden. Uit jullie feedback bleek dat het hierbij belangrijk is om de beheerlast voor scholen te blijven beperken. Met onze verbeterde informatievoorzieningen en webinars / trainingen willen we jullie goed blijven meenemen in onze ontwikkelingen. Daarnaast staan we natuurlijk altijd over voor jullie input.

 

Wil je op de hoogte blijven voor alle ontwikkelingen rondom Wise-r?