Gepersonaliseerd leren, wat je moet (en wilt) weten

Gepersonaliseerd leren, geen onderwijsprofessional die er níet de mond vol van heeft. Ook Learnbeat ziet het als een belangrijke (of zelfs de belangrijkste) bijdrage voor het verbeteren van het onderwijs. Maar wat is gepersonaliseerd leren nu eigenlijk en hoe kun je daar als docent aan bijdragen? Educause Learning Initiative (PDF)(ELI) geeft antwoord op de zeven meest prangende vragen over gepersonaliseerd leren.

Wat is het?

Deze vraag laat zich eigenlijk al beantwoorden door het doel van gepersonaliseerd leren vast te stellen. Het ELI omschrijft dat gepersonaliseerd leren een uniek en specifiek op de individuele leerling toegespitst leerpad is. Als de leerling individuele feedback krijgt, dan kunnen opdrachten op maat gemaakt worden volgens de sterke en zwakke punten van de leerling. Om deze feedback en gepersonaliseerd onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken, is het gebruik van technologie en het Internet noodzakelijk.

Hoe werkt het?

Gepersonaliseerd leren richt zich op het samenstellen van een persoonlijk profiel voor iedere leerling zodat de sterke en zwakkere punten en het leertempo vastgesteld worden. Geavanceerde tools zoals Learnbeat leveren deze informatie constant en passen de lesstof en opgaven aan op de bevindingen. Per leerling wordt zo het beste leerplan gecreëerd. Omdat de docent een constant overzicht heeft van de prestaties van de leerling, kan effectiever onderwijs gegeven worden.

Wie doet het?

In Nederland zien steeds meer scholen het belang van gepersonaliseerd leren in. Zo zien wij een toename in het aantal scholen dat van hun tools voor digitaal en gepersonaliseerd onderwijs gebruikt maakt.

Waarom is het zo belangrijk?

Gepersonaliseerd leren biedt dus kansen voor het verbeteren van het onderwijs. Grote aantallen leerlingen profiteren van verkregen data omdat hun voortgang gemonitord wordt en het toekomstige succes goed te voorspellen is. Met behulp van deze gegevens wordt een persoonlijk leerplan opgesteld en verbeteren de prestaties van de leerling.

Wat zijn de kanttekeningen?

Eigenlijk is dit niet per se een minpunt maar: gepersonaliseerd leren dankzij digitalisering is NIEUW. Als gevolg daarvan zijn er weinig beschikbare studies naar de effecten van gepersonaliseerd onderwijs op grote schaal. Zo zou de groepsdynamiek in de klas kunnen veranderen en worden leerlingen misschien te afhankelijk van techniek. De veranderende rol van de docent vergt aanpassingsvermogen, maar meer aandacht voor de leerlingen lijkt vooral een voordeel.

Waarheen leidt de weg... Waar gaat het heen?

Dankzij de implementatie van gepersonaliseerd leren op verscheidene scholen is er steeds meer informatie over de werking en effectiviteit. Informatie op basis waarvan scholen kunnen gaan bepalen hoe zij hun voordeel kunnen doen met (gedigitaliseerd) gepersonaliseerd leren. De veranderende verwachting ten opzichte van leerlingen en instellingen, maakt dat het curriculum opnieuw overdacht moet worden. Uiteindelijk zullen de gebruikers van de modellen voor gepersonaliseerd leren zelf een steeds grotere rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling ervan.

Welke implicaties zijn er voor lesgeven en leren?

Gepersonaliseerd leren maakt het mogelijk voor docenten op maat gemaakte methodes te onderwijzen en tijd over te houden individuele aandacht aan de leerlingen te geven. Leerlingen ontvangen betere feedback dankzij het goede inzicht van de docent in hun prestaties en behoeften. Als samenwerkingsverbanden tussen gebruikers ontstaan zal het onderwijs nog slimmer worden en het niveau hoger.