Gemakkelijk, veilig en flexibel leerlingen invoeren met OSO

Het inschrijfseizoen voor de instroom van nieuwe leerlingen is weer van start gegaan. Een handig digitaal hulpmiddel bij het invoeren van deze leerlinggegevens in somtoday is OSO (Overstap Service Onderwijs). Via OSO kunnen o.a. personalia, schoolloopbaan-, zorg- en toetsgegevens van de leerling eenvoudig en veilig digitaal worden overgedragen van de basisschool naar de vervolgschool. Dit kan de scholen veel werk besparen. De basisschool zet de leerlinggegevens digitaal klaar voor de vervolgschool. De vervolgschool doet een aanvraag bij de basisschool om dee gegevens op te halen.

3 stappenplan voor registratie

De registratie van een leerling die via OSO is overgedragen verloopt in somtoday in 3 stappen:

  1. Registratie van de personalia en plaatsingsgegevens
  2. Registratie van de schoolloopbaan
  3. Registratie van de begeleidingsgegevens

Registratiestappen op elk gewenst moment te doorlopen ook los van elkaar

De registratie van leerlingen met OSO is in Somtoday flexibel opgezet. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende registratiestappen op het gewenste moment, los van elkaar, (nogmaals) te doorlopen.

Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om bij de eerste inschrijving van de leerling in maart uit de OSO overdracht alleen de registratiestap voor personalia en plaatsingsgegevens te registreren. In Somtoday staat dan alvast geregistreerd wie er volgend jaar bij u op school komen. Als de leerling later in mei de uitslag van de eindtoets heeft, kan de basisschool een nieuw OSO-dossier klaarzetten aangevuld met deze gegevens. Dit dossier kan eenvoudig via de bestaande aanvraag worden binnen gehaald in Somtoday en aan de bestaande leerling worden gekoppeld. Vanuit het nieuwe OSO-dossier kunnen dan de registratiestappen (op)nieuw doorlopen worden. Hierdoor kunnen de bestaande gegevens bij de leerling in Somtoday worden aangevuld of overschreven met de recente gegevens uit het OSO-dossier. De aanvraag en ook de hernieuwde aanvraag van het OSO-dossier kan collectief gebeuren. Wij willen u er wel op attenderen dat de OSO gegevens die voor de zomervakantie zijn samengesteld, na de zomer niet meer beschikbaar zijn. Dit vanwege een update van OSO.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@som.today of raadpleeg de servicedesk.