De meeste scholen kunnen overstapdossiers nu overdragen met OSO

De komende maanden worden de overstapdossiers van ruim 185.000 basisschoolleerlingen uit groep 8 overgedragen aan het voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen gebruiken voor die overdracht de Overstapservice onderwijs (OSO). Deze service maakt de digitale overdracht van leerlinggegevens zorgvuldiger, completer en veiliger en waarborgt de privacy van de leerling.

In de meeste regio's maken PO- en VO-scholen gezamenlijke afspraken over de organisatie van het overstapproces van leerlingen. Dat geldt ook voor het besluit om OSO te gaan gebruiken voor de uitwisseling van de benodigde leerlinggegevens. Nu 84% van de scholen in het voortgezet onderwijs en 68% van de basisscholen is aangesloten op OSO is dat ook voor steeds meer regio's goed te organiseren.

Onderbouwing van het schooladvies

OSO regelt de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens en vormt daarmee een essentiële stap in het gehele proces. De informatie biedt de onderbouwing van het schooladvies en vormt uitgangspunt voor de warme overdracht. Binnen OSO is de gegevensoverdracht gestandaardiseerd. Het grootste deel van het onderwijskundig rapport (OKR) is opgenomen in de gegevensstandaard van OSO. Ook voor leerlingen met extra begeleidingsbehoefte kan de juiste informatie veilig worden overgedragen. Het met de hand invullen van een OKR is hiermee overbodig geworden! Scholen kunnen de extra regionale informatie als bijlage toevoegen aan het overstapdossier.

Aan de slag met OSO

Wilt u als school OSO zo goed mogelijk gebruiken, dan is het belangrijk afspraken te maken over:

  • Controleer of de betrokken scholen zijn gekwalificeerd
  • Het eventueel toevoegen van een regionale bijlage aan het gestandaardiseerde Overstapdossier, alleen wanneer het OKR dat de regio gebruikt meer gegevens bevat dan het Overstapdossier
  • De datum waarop de aanmelding sluit en waarop de ouders de dossiers moeten hebben ingezien
  • De datum waarop de PO-school de overstapdossiers klaarzet zodat de VO-school de dossiers daarna kan opvragen
  • De plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen binnen de eigen regio

Nauwe samenwerking

voor de ontwikkeling van de overstapservice werken Kennisnet en de leveranciers van leerlingadministratiepakketten (verenigd in de VDOD) nauw samen met de scholen (vertegenwoordigd in de PO-raad en VO-raad). Voor een succesvolle en veilige uitwisseling is het cruciaal aan te sluiten bij de wensen van de scholen en te voldoen aan de (wettelijke) eisen.

Contact

Voor vragen over kwalificatie, de voorbereiding van het gebruik van OSO of het doorgeven van nieuwe wensen kunnen scholen contact opnemen met de servicedesk van Kennisnet. Telefonisch via 0800-3212233, of per e-mail: servicedesk@oso-od.nl

  • Voor vragen over het gebruik van leerlingadministratiepakketten kunnen scholen contact opnemen met hun leverancier
  • Voor vragen over het al dan niet gebruiken van OSO dit jaar kunnen scholen contact opnemen met hun samenwerkingsverband of regionaal contactpunt overstap POVO

Kijk voor meer informatie over OSO op: www.overstapserviceonderwijs.nl