De kracht van flexibele LVS pagina's in Somtoday

Consultant Roniel Scholma licht toe hoe je eenvoudig flexibele LVS pagina's kunt opnemen in een rapportage.

"Wij hebben een schooleigen format voor diverse formulieren"

Veel scholen hebben allerlei schooleigen formulieren en toetsen die zij digitaal willen vastleggen in het zorgdossier van een leerling. De flexibele LVS pagina's in Somtoday zijn hier de oplossing voor: scholen kunnen zelf formats samenstellen om schooleigen zorg- en begeleidingsformulieren in Somtoday te registreren en op te nemen in het dossier van een leerling. Zo blijft het dossier compleet en hebben alle betrokkenen de gegevens die zij nodig hebben altijd en overal bij de hand. Daarnaast zijn de flexibele LVS pagina's heel gemakkelijk op te nemen in een rapportage.

Flexibele LVS pagina's definiëren als formulier

De zorgcoördinator of applicatiebeheerder van de school stelt in Somtoday zelf een format op die precies voldoet aan de wensen en eisen van de school. Daarbij wordt aangegeven voor welke locatie/leerjaar/onderwijssoort het formulier beschikbaar gesteld moet worden. Het format wordt gemaakt door velden te definiëren die in het formulier opgenomen moeten worden. Naast tekstvelden heb je voor het definiëren van een veld ook de mogelijkheid om te kiezen voor bijvoorbeeld het aanmaken van een keuzelijst, radiobutton of een vast label.

 De zorgcoördinator of applicatiebeheerder kan zelf eenvoudig een flexibele LVS pagina samenstellen.

De zorgcoördinator of applicatiebeheerder kan zelf eenvoudig een flexibele LVS pagina samenstellen.

Flexibele pagina invullen

Je krijgt, afhankelijk van uw rechten in Somtoday, toegang tot de flexibele pagina's via het onderdeel 'Begeleiding en ontwikkeling' in het Zorgvierkant van een leerling. Hier kan een flexibele LVS pagina voor een leerling worden ingevuld. Aansluitend kan je via een berichtje collega's op de hoogte stellen van de registratie. Zo zijn alle betrokkenen direct op de hoogte. Uiteraard is het ook mogelijk om aan meerdere leerlingen tegelijk één formulier te koppelen, maar dit kan alleen vanuit het beheer van de flexibele LVS pagina's gedaan worden.

Rapportage

Van alle opgenomen registraties in het zorgdossier van een leerling kun je een rapportage maken. Je geeft daarin zelf aan welke registraties je op het rapport wilt hebben. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om - naast de laatste 2 stageverslagen - ook het meeste recente handelingsplan op te nemen in het rapport. En gebruik je het rapport vaker? Dan kun je deze opslaan en de volgende keer opnieuw gebruiken. Naast deze standaard in Somtoday beschikbare rapportages is het ook mogelijk om met BusinessObjects zelf een rapportage te ontwikkelen die exact voldoet aan de wensen van de school.

 Selecteer welke gegevens uit het LVS je op het rapport wilt hebben.

Selecteer welke gegevens uit het LVS je op het rapport wilt hebben.

Ontwikkelingsperspectief maken

Onze ontwikkelaars hebben veel ervaring met de techniek achter de flexibele LVS pagina's en veel scholen zijn tevreden over de functionaliteit. Daarom is er - in het kader van Passend Onderwijs - voor gekozen om deze techniek ook toe te passen bij het vastleggen van het ontwikkelingsperspectief plan (O.P.P.) in Somtoday. Hiervoor is de functionaliteit van de flexibele LVS pagina's aangepast en uitgebreid. Hierover vertellen wij jou meer in een volgend artikel. Alvast nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan nu contact met ons op.