De digitale leermiddelen in schooljaar 2017 - 2018

Vanaf dit schooljaar 2017/2018 werkt de digitale leermiddelenketen inlogwijze op één manier: via Kennisnet Entree. Somtoday werkt vanaf 2012 al via dit neutrale pad en zodoende is de impact voor Somtoday gering geweest. Voor andere partijen in de leermiddelenketen (Edu-iX, uitgevers, distributeurs en andere overstappende elo's) is de impact dermate groot gebleken dat het niet is gelukt alles vóór het nieuwe schooljaar goed op de rails te krijgen.

In augustus 2017 zijn er de hele maand dagelijks conferencecalls geweest waaraan alle ketenpartners deelgenomen hebben. Door dit dagelijkse overleg zijn veel problemen snel opgelost voor de start van het nieuwe schooljaar. Inmiddels werkt het overgrote deel van de digitale leermiddelen op de juiste manier. Er zijn nog een paar problemen die spelen in de keten waar hard aan wordt gewerkt door de partijen om ze zo spoedig mogelijk op te lossen.

Bij Somtoday zijn er geen noemenswaardige problemen opgetreden. Van het begin af aan hebben de digitale leermiddelen vanuit Somtoday goed gefunctioneerd. De vragen die we bij Somtoday hebben gekregen en sporadisch nog krijgen gaan vooral over het ontbreken van digitale leermiddelen of het ontbreken van het linkje van digitale leermiddelen. In beide gevallen hebben wij vanuit Somtoday hier geen invloed op; Somtoday kan alleen ophalen wat er voor (leerlingen en scholen van) Somtoday klaargezet is vanuit de keten. Wat er digitaal niet is, kunnen we vanuit Somtoday ook niet ophalen...

We kunnen ons goed voorstellen dat dit geheel aan samenloop een valse start heeft gegeven zo aan het begin van dit schooljaar. Ondervind je nog problemen dan staan we er als Somtoday klaar voor om te ondersteunen waar mogelijk. Is het niet direct met een oplossing dan in elk geval een luisterend en meedenkend oor.