Concentratie? Mobieltjes aan!

Deze blog is geschreven door Gerard Rozing. 
Gerard Rozing is auteur van de methode Leswijs Studiebegeleiding

 

Het is maandagochtend, het blokuur geschiedenis is halverwege en we zijn lekker aan het werk. Na een stevig verhaal over de Cuba-crisis gaan de leerlingen aan het werk met een aantal opdrachten. ’Meneer, mogen we muziek luisteren?’ Ja hoor, daar is-ie weer! De bekende vraag. Na 35 minuten luisteren branden de mobieltjes in hun zakken en hangen de oortjes al nonchalant over de oren.  Zie hier de ‘multitasking generation’.

Uit een onderzoek van het NOS journaal onder 137 middelbare scholen blijkt dat de overgrote meerderheid (85 procent) de smartphone gebruikt bij het onderwijs. Dat betekent nog niet dat de leerlingen hun mobieltje altijd en overal mogen gebruiken. Op de helft van de scholen mag de smartphone wel mee de klas in, maar mag deze alleen gebruikt worden met toestemming van de docent. Op veel scholen verbiedt het schoolreglement mobieltjes in de klas, vaak is de (les)praktijk weerbarstiger. Bij de ene docent mag je je telefoon best op de tafel laten liggen, het volgende lesuur moet het apparaat echt verdwijnen en in een ander lesuur is het mogelijk om tijdens de les hele afleveringen van Narcos te netflixen. ‘Trouwens, de school heeft toch in het hele gebouw voor wifi gezorgd. Waarom mag ik dan alleen in de pauze mijn mobiel gebruiken’? (Brugklasser, begin van het schooljaar)

Voorstanders betogen dat het apparaat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en de les. Leerlingen kunnen snel informatie opzoeken, educatieve apps kunnen de les verrijken en de telefoon kan gebruikt worden voor quiz-en toetsdoeleinden. Leerlingen kunnen op een eigentijdse en efficiënte manier betrokken worden bij de les.

Volgens tegenstanderszorgt de smartphone voor afleiding tijdens de les, de leerlingen hebben nog onvoldoende zelfbeheersing om hun telefoon in hun kluisje of tas te laten. Het puberbrein denkt niet aan de lange termijn, de leerlingen denken aan het snelle plezier van sociale media. Makers van apps en games maken hiervan gebruik. Dus: dumpen die telefoon!

En wat zeg ik tegen mijn leerlingen? ‘OK, jullie weten het. We gaan 30 minuten aan het werk, alleen muziek luisteren en als je doorwerkt is het huiswerk voor de volgende les gemaakt.’ Na vijf minuten is er een weldadige rust in de klas.  Er wordt gewerkt en de leerlingen vinden het heerlijk.

Nee, we gaanniet terug naar de Jaren ’50 waarbij de Rust, Reinheid en Regelmaat de drie bekende R’s waren. Ik weet wel dat leerlingen het prettig vinden dat er in de les een moment is waarin zij langere tijd geconcentreerd aan het werk kunnen. Zodat ze hun huiswerk kunnen maken, want thuis gebeurt dit toch niet. Te veel afleiding.

Wil je meer weten over ‘afleiding in de les’? Activeer nu kosteloos de interactieve lesmodule ‘Je concentreren’ op Learnbeat via SOMtoday. Je kunt direct met je mentorklas aan de slag. Activeer LearnBeat via 'Educatieve Aanbieders' op je SOMtoday dashboard.