Andere leerlingkaart? Dan ook een andere workflow!

Geschreven door Michiel van Gerwen, product specialist bij Somtoday.

Door de aangepaste leerlingkaart zijn aan de ene kant gegevens sneller beschikbaar, relatiegegevens, zorgvierkant, maar aan de andere kant worden er ook gegevens gemist.

Veel genoemde gegevens die gemist worden zijn: adres leerling, huistelefoonnummer, schoolloopbaan, mentor(en), kluisnummer, vakkenpakket en rooster.

Deze gegevens zijn bijna allemaal zichtbaar te maken op het Leerling zoeken scherm, een klik éérder dus. In dit scherm kunnen naar eigen voorkeur 3 weergaven gerealiseerd worden. Tussen deze weergaven kan in het Leerling(en) zoeken scherm snel geschakeld worden.

Bijvoorbeeld een weergave NAW met daarin de kolommen: Leerlingnummer, Naam, Geboortedatum, Vestiging, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats, (huis)Telefoon.

Of een weergave School met daarin: Leerlingnummer, Naam, Geboortedatum, Vestiging, Opleiding, Leerjaar, Stamgroep, 1e stamgroepmentor(afk.), 2e stamgroepmentor(afk.), Individuele mentor(afk.), Schoolloopbaan.

Dit zijn slechts voorbeelden. Als er autorisatie is voor 1 vestiging is het veld vestiging bijvoorbeeld overbodig en kan vervangen worden door een ander veld.

Op deze manier kunnen eigen weergaven gemaakt worden die ook nog eens eenvoudig te exporteren zijn om bijvoorbeeld brieven mee te adresseren.

Op dit moment mist het kluisnummer in de lijst van velden. We gaan kijken of die toe te voegen is aan de kolommenkiezer.

Omdat de kolom 1e stamgroepmentor(afk.) meestal maar een beperkt aantal karakters bevat (3-5) gaan we kijken of dit ingekost kan worden tot 1e mentor(afk) en zo ook alle ander mentorvelden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op het scherm voor andere velden.

 

In dit filmpje wordt getoond hoe de verschillende weergaven gemaakt en gebruikt kunnen worden.

 

Altijd op de hoogte blijven rondom Somtoday?