6 tips om ICT in het onderwijs te stimuleren

Meer gebruik van ICT leidt tot hogere opbrengsten, dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde ‘Vier in balans-monitor’ van Kennisnet. Ook geeft de monitor weer dat ambities van schoolleiders en bestuurders voor het gebruik van ICT-toepassingen in het onderwijs op ruime afstand van de huidige situatie in het onderwijs liggen. De urgentie om meer aandacht te besteden aan de inzet van ICT is dus hoog.

Veel scholen hebben al leerlingen die de beschikking hebben over een device, dit is een goede basis. Een veel gehoorde frustratie van schoolleiders is: “Als ik door de school loop zijn de schermen van de devices uit, of leerlingen zitten er spelletjes op te spelen”.

Hoe zorg je er nu voor dat de inzet van ICT ook echt werkt voor het onderwijsprogramma?

1. Ontwikkel een visie en beleid op het gebruik van ICT in het onderwijs

Doordacht digitaliseren vraagt om een duidelijke en goed onderbouwde visie op de relatie tussen ICT en onderwijs. Door bij iedere onderwijskeuze zorgvuldig te overwegen wat de rol van digitalisering hierbij zou kunnen zijn, ontstaat een bewuste inzet van ICT-toepassingen in het onderwijs. De inzet van ICT in het onderwijs is niet een op zichzelf staand doel, maar ondersteunt de pedagogische en didactische overtuigingen. Stel als team gezamenlijk een onderwijsvisie op, waarin het ICT beleid geintegreerd is. Het team kan dan met overtuiging en vol bewustzijn gebruik maken van ICT in het onderwijs.

2. Zorg voor een goede en snelle infrastructuur en voldoende stroompunten

Door een goede visie en beleid te ontwikkelen voor het gebruik van ICT in het onderwijs, draag je deze overtuiging uit binnen de school. Hiervoor moeten de randvoorwaarde uiteraard op orde zijn. Een van deze randvoorwaarde is het neerzetten van een goede en snelle infrastructuur en voldoende stroompunten. Door deze randvoorwaarden vooraf goed neer te zetten, zorg je voor ervoor dat het team met ICT in het onderwijs aan de slag kan gaan.

3. Werk aan digitale geletterdheid van je docenten

Onbekend maakt onbemind! Alleen als docenten de kennis en kunde van digitale vaardigheden hebben, kunnen zij deze overbrengen. De variatie in digitale deskundigheid onder docenten is groot. Dit staat het optimaal benutten van de kansen van digitalisering in de weg. Geef docenten de ruimte en mogelijkheid om aan zijn digitale deskundigheid te werken.

4. Reflecteer in teamverband over de inzet van ICT toepassingen in het onderwijs

Om hogere opbrengsten te realiseren met behulp van ICT is het belangrijk dat de beste ICT toepassingen worden ingezet in de juiste leersituatie. Dit vraagt soms een aanpak van ‘trial and error’, dus proberen en bijstellen van je aanpak in curriculumontwikkeling en in de klas. Door bewust momenten te kiezen om als team ervaringen en good practices uit te wisselen ontwikkel je een lerende, bewuste organisatie en help je elkaar met wat werkt.

5. Focus je op die mensen en plekken waar de energie zit, complimenteer en stimuleer!

Wellicht een open deur, maar de kartrekkers in je organisatie kunnen het ICT beleid met een doordachte visie succesvol maken in je organisatie. Zij zijn bereid om devices en applicaties uit te proberen en collega’s te enthousiasmeren op een natuurlijke manier.

6. Is er weerstand in je team? Breng het op tafel!

Dat is de enige manier om het uit de wereld te helpen. Doe je dat niet dan verlopen de veranderingen vaak moeizaam, tobberig, stroperig en met gevecht. En niemand loopt dan warm voor het resultaat. Neem de weerstand serieus. De mensen ervaren niet zomaar weerstand. Luister goed naar de achterliggende reden en ga gezamenlijk op zoek naar oplossingen.

Meer weten over de inzet van ICT bij jouw school?

Meld je nu aan voor de inspiratiesessie: 'Hoe draagt ICT bij aan uw onderwijsstrategie?'

Bronnen: