5 slimme manieren om de werkdruk van je docenten te verlagen

De kranten staan er vol mee: docenten ervaren een hoge werkdruk. 67% van de leraren in het Primair Onderwijs ervaart een (zeer) hoge werkdruk en in het VO is dit zelfs 71% (Bron: VO-raad). Volgens een onderzoek van de NOS en regionale omroepen zorgt voornamelijk de administratie voor de hoge werkdruk.

Als docenten te maken hebben met een te hoge werkdruk, gaat dat vaak ten koste van de onderwijskwaliteit (Bron: CNV Onderwijs). Het verminderen van de werkdruk kan dus enorm positieve gevolgen hebben voor zowel de leerling als de docent. Kleinere klassen en bijvoorbeeld het aanstellen van onderwijsassistenten zijn een voor de hand liggende oplossing, maar zijn financieel vaak lastig te realiseren. De onderstaande vijf tips zijn daarentegen goed uitvoerbaar en kunnen voor je school echt het verschil maken!

 

Tip 1: Maak digitaal onderwijs mogelijk

Digitaal onderwijs wordt veelal ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen, maar het kan ook helpen de werkdruk van docenten te verlagen. Zo geeft 75% van de docenten die ICT effectief inzet aan dat het hun werkdruk verlaagt (Bron: VO-raad). Ook staatsecretaris Dekker en de PO-raad adviseren ICT-ontwikkeling als middel om dit te bewerkstelligen. De inzet van de volgende digitale leermiddelen kan werkdruk verminderen bij de volgende processen:

  • Digitale methoden kunnen personalisering van het onderwijs versterken en docenten ontlasten.
  • Correctiewerk kan digitaal worden versimpeld, wat resulteert in een effectievere en efficiëntere manier van nakijken.
  • Veel toetsen kunnen online worden afgenomen, waardoor het samenstellen en nakijken van toetsen wordt versimpeld.
  • De voortgang van de leerling kan digitaal worden gevolgd, wat zorgt voor veel ontlasting van de docent (zie tip 2).
  • Docenten kunnen materiaal en kennis met elkaar delen, waardoor tijdwinst wordt behaald (zie tip 4).

Uiteraard is er in de eerste instantie een tijdsinvestering nodig om de beschikbare digitale middelen effectief in te zetten, maar al snel zullen docenten er de vruchten van plukken. Dan blijft er meer tijd over om leerlingen persoonlijk te begeleiden en waar nodig extra ondersteuning te bieden.

 

Tip 2: Creëer digitaal inzicht in de voortgang van de leerling

Voor docenten is het belangrijk om inzicht te hebben in de voortgang van leerlingen, maar dit vergt vaak veel tijd. Er zijn digitale leersystemen die de voortgang van leerlingen bewaken en vervolgens uitleg en vragen op maat leveren. Bij een goede koppeling met het leerlingvolgsysteem geeft een digitaal leersysteem goed inzicht in de ontwikkeling van elke leerling. Vervolgens kan de docent de les en uitleg op individueel niveau aanpassen. Dit kan erg tijdbesparend zijn en het leerproces verrijken. 

 

Tip 3: Creëer overzicht

Er zijn veel zaken waar een docent rekening mee moet houden. Ook op administratief gebied wordt er veel verwacht. Om docenten hierin te ontlasten, adviseert de PO-raad om digitale administratiesystemen beter op elkaar aan te sluiten. Door verschillende programma’s te integreren    in één platform met één inlog, creëer je meer overzicht en gebruiksgemak.

 

Tip 4: Stimuleer kennisdeling

Veel docenten zijn bedreven in het creëren van goede lesstof. Online is er veel content beschikbaar en er zijn mogelijkheden om kennis en lesstof binnen en tussen scholen uit te wisselen. Wanneer zulke kennisdeling wordt gestimuleerd, besparen docenten tijd. Bovendien kan kennisdeling stimulerend en inspirerend werken.

 

Tip 5: Stel prioriteiten bij het administreren

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er grote verschillen in hoe scholen omgaan met administratie. Wat de ene school een docent verplicht, acht de andere school als overbodig. Als school is het belangrijk om hierin prioriteiten te stellen. Kijk dus kritisch naar wat echt moet worden bijgehouden, hoe er binnen jullie school wordt geadministreerd en of dit de onderwijskwaliteit ten goede komt.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om de werkdruk van docenten te verlagen. De effectiviteit van elke methode zal per school verschillen.

Wat heeft jouw school geholpen in het verlagen of gezond houden van de werkdruk?