Extra monitoring tijdens de examenuitslagen tegen DDoS-aanvallen

Toegang tot het internet en applicaties als somtoday zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Vrijwel alle vo-scholen maken hier gebruik van en verwerken privacygevoelige gegevens in het leerlingvolgsysteem. Het komt echter steeds vaker voor dat organisaties te maken krijgen met DDoS-aanvallen. Wat houden deze cyberaanvallen precies in en kan precies in en kan een DDoS-aanval voorkomen worden?

Wat is een DDoS-aanval?

Een Distributed Denial of Service-aanval (DDoS) is een aanval op een server of netwerk waarbij dusdanig veel verzoeken naar de server of service gestuurd worden dat deze overbelast raakt en onbereikbaar wordt. Dit kan voor veel hinder zorgen bij organisaties en gebruikers.

Wie kan er te maken krijgen met een DDoS-aanval?

Elk systeem dat verbonden is met het internet kan het doelwit worden van een DDoS-aanval. Er zijn verschillende manieren om een DDoS-aanval uit te voeren en sommige manieren zijn makkelijker af te slaan dan andere. In de praktijk betekent dit dat ook Somtoday hiermee te maken kan krijgen en jij en je gebruikers hiervan hinder kunnen ondervinden.

Kan een DDoS-aanval voorkomen worden?

Wij kunnen een eventuele DDoS-aanval niet voorkomen, maar doen er alles aan om bij een eventuele aanval de overlast voor u als organisatie tot een minimum te beperken. Om de veiligheid van het product te waarborgen, hebben Somtoday en Topicus samen met hostingpartner Previder goede maatregelen genomen met De Nederlandse anti-DDoS Wasstraat (NaWas). Dit is een bescherming die aanvallen omleid, reinigt van 'onzin' en school terugstuurt naar de server.

Extra monitoring tijdens de examenuitslagen

Op de dag van de examenuitslagen zal er extra monitoring plaatsvinden zodat er bij een eventuele DDoS-aanval direct actie ondernomen kan worden. Hiermee willen wij je goede ondersteuning geven en er alles aan doen om deze dag onbezorgd te laten verlopen.