Samenwerking Somtoday & KPC Groep

Een goed leerlingvolgsysteem, maar hoe nu verder?

Geen school in het voortgezet onderwijs kan meer zonder: het digitaal leerlingvolgsysteem. Het genereren van data is één, maar hoe staat het binnen je school met het analyseren van al deze informatie? Hoe pas je deze inzichten vervolgens toe om de kwaliteit van jouw onderwijs nog verder te verbeteren?

Analyse van data op school- en klasniveau

Data-analyse, in het bijzonder de interpretatie van leeropbrengsten, is een ‘must’ als we opbrengstgericht willen werken en differentiëren. Maar wie analyseert? Is dat een datateam, een kwaliteitsteam of zijn het de leraren zelf? Een goed systeem is nog geen garantie dat leraren en teams het weten te gebruiken om hun eigen handelen te evalueren en daarmee het onderwijsleerproces in hun klas te verbeteren.

Op veel scholen is data-analyse een specialisme waarover slechts enkele leraren beschikken. Door het inrichten van een goede datafeedbackcyclus worden leraren in stelling gebracht, zodat datafeedback-analyse zowel op nano-niveau (leerling), micro-niveau (klas), mesoniveau (leerjaar, afdeling) als op macro-niveau (school, bestuur) plaats kan vinden met slechts één doel: goed onderwijs voor iedere leerling!

Wie is KPC Groep?

KPC Groep biedt het onderwijs advies op maat voor het verbeteren van leren en opleiden. Dit doen zij voor het primair, speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs. Zij haken in op actuele thema’s als passend onderwijs en opbrengstgericht werken, differentiëren en loopbaanleren en werken zo met school en leraren toe naar het laten excelleren van iedere leerling.

Somtoday en KPC Groep

Somtoday, leverancier van één van de leidende leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs in Nederland, en onderwijsadviesbureau KPC Groep werken intensief samen. Een logische keuze voor twee bedrijven met aanvullende expertise op het terrein van opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd onderwijs. Somtoday levert de techniek. KPC Groep ondersteunt scholen om de data die Somtoday genereert zo toe te passen dat de docent de informatie leert te gebruiken om het onderwijs in de klas te verbeteren.

Heb je vragen over de samenwerking tussen Somtoday en KPC Groep?

Neem dan contact op via (0318) 649210 of info@som.today