Examenuitslagdag 2018 van minuut tot minuut

Door Silvie Eussen, Servicedesk medewerker bij Somtoday

Het is weer zover, de spannendste tijd van het schooljaar! Op woensdag 13 juni 2018 krijgen ruim 210.000 leerlingen op het voortgezet onderwijs hun examenuitslag. Zij wachten vol spanning op dat verlossende telefoontje dat ze in de loop van de middag van hun mentor zullen krijgen. Zijn zij direct geslaagd en kan de vlag uit, of moeten ze nog aan de bak voor een herkansing?

Voordat de scholen de uitslag bekend kunnen maken, dienen zij op de dag van de uitslag eerst alle examengegevens te controleren, berekenen en nogmaals controleren. Dit doen ze met behulp van Somtoday en daarom is dit voor ons de drukste dag van het jaar.

In deze blog lees je hoe de voorbereiding dit jaar is verlopen en hoe we de dag uiteindelijk beleefd hebben vanaf de Somtoday werkvloer.

Examentest

Op vrijdag 29 mei stond de jaarlijkse collectieve examenstresstest gepland. Doel van deze test voor scholen is om te kijken of er met fictieve CE-scores een uitslag kon worden bepaald bij examenleerlingen. Lukt dit niet, dan zit er nog ergens een fout in de inrichting welke tijdig verholpen kon worden. Dit scheelt een hoop vragen op de dag van de uitslag zelf, omdat verborgen inrichtingsfouten al zijn weggehaald. Ook kan Somtoday monitoren hoe de servers reageren op een groot aantal berekeningen tegelijkertijd.

Dit jaar verliep de stresstest helaas iets minder goed dan normaal: een interne serverfout heeft ervoor gezorgd dat de fictieve scores niet bij alle scholen gevuld waren. Hierdoor kon een aantal scholen niet meedoen met de collectieve test. Erg jammer en we gaan er alles aan doen om dit volgend jaar te voorkomen! De scholen waarbij geen scores waren ingevuld hebben op een later tijdstip alsnog kunnen testen, dus dat is gelukkig allemaal goed gekomen.

BO4 Test

In de week vóór de examenuitslag hebben er meerdere storingen plaatsgevonden in BO4, waardoor er op sommige momenten geen rapportages aangepast konden worden. Omdat we deze problemen uiteraard niet wilde hebben op de dag van de uitslag, hebben we wat verbeteringen doorgevoerd. Hierna is er een collectieve BO4 test uitgevoerd. Met vrijwel het gehele Somtoday team is deze test uitgevoerd, terwijl het ontwikkelteam de activiteiten op de servers konden analyseren.

Dag van de examenuitslag

 

De servicedesk is vandaag op volle sterkte. Telefonisch zijn we bereikbaar vanaf 07:30 en daarom is het team een uur eerder begonnen dan gebruikelijk. We bespreken de dag nog even onder het genot van een kopje koffie: wie is waar verantwoordelijk voor en zijn er nog belangrijke zaken waar rekening mee moet worden gehouden? Er heerst een gezonde spanning op kantoor.

 

Over 5 minuten wordt de normering bekend gemaakt op cito.nl en examenblad.nl. De normeringsterm (N-term) zorgt voor de omrekening van scores in cijfers. De N-term maakt dat een leerling bij een heel moeilijk examen met 40% van de scorepunten al een voldoende krijgt, terwijl hij bij een relatief makkelijk examen misschien wel 60% van de scorepunten moet halen voor een voldoende. Hoe makkelijker het examen, hoe meer punten er nodig zijn om een voldoende te halen. De normering is daarom van groot belang en kan bepalend zijn of een leerling slaagt of zakt!

De normeringen staan online! Alle scholen moeten deze normeringen nu invullen in Somtoday en dan worden alle CE-cijfers (CE = Centraal Examen) berekend. Dit is een van de drukste momenten van het jaar op de servers, omdat alle scholen tegelijkertijd op een bepaalde plek in het systeem aan het werk zijn. De servers worden nauwlettend in de gaten gehouden door onze systeembeheerders. Wanneer er te lange wachtrijen ontstaan, wordt er direct ingegrepen.

De eerste school is al helemaal klaar met het bereken van de uitslag! Supersnel! Ook andere scholen zijn inmiddels begonnen met het invoeren van de N-norm.
 

Als de definitieve CE-cijfers zijn berekend aan de hand van de N-norm kan de uitslag bepaald worden. Is de leerling op basis van de SE en CE cijfers geslaagd voor zijn opleiding? Sommige scholen doen dit direct achter de CE-berekening aan. Andere scholen draaien eerst controlelijsten uit, welke docenten vervolgens controleren op juistheid van de eindcijfers. Pas na ondertekening van de docent wordt de uitslag berekend.

Het eerste telefoontje komt binnen op de servicedesk.

De drukte op de servers neemt toe. Op de interne statuspagina is te zien dat er op bepaalde servers een wachtrij ontstaat, waardoor gebruikers iets langer moeten wachten. De wachttijd geldt gelukkig alleen voor berekeningen van de examenuitslag, de rest van de Somtoday gebruikers merkt hier helemaal niets van.

Het aantal telefoontjes stijgt. Sommige vragen kunnen direct worden afgehandeld, sommige dienen per ticket te worden ingediend. Er wordt gevraagd om een ticket in te dienen als er verder onderzoek nodig is. Het servicedesk team is opgesplitst in een bel-en een ticketteam.

De meeste scholen die bellen of een ticket inschieten kunnen we doorsturen naar een handleiding of een artikel op de service-site. Vragen waarvan er nog geen artikelen beschikbaar waren, worden zo snel mogelijk toegevoegd. Dit scheelt weer een aantal telefoontjes en tickets.


Het wordt iets drukker op de servicedesk. De medewerkers die bellen zijn regelmatig in gesprek en de tickets komen binnen via het serviceportaal. Om iedereen zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn staan de consultants stand-by om te helpen, maar dit is niet nodig geweest. De meeste vragen gaan over uitzonderingssituaties bij specifieke leerlingen, rapportages die uitgedraaid moeten worden en de rekentoets.

De meeste vragen die op de servicedesk binnen komen gaan over de rekentoets en vakkeuze instellingen. Hierdoor kan er bij sommige leerlingen geen uitslag bereken worden. De meeste vragen kunnen binnen een half uur beantwoord worden.


De meeste scholen zijn klaar met het bereken van de uitslag. De mentoren kunnen beginnen met bellen van hun leerlingen.

De leerlingen die gezakt zijn worden vaak als eerst gebeld. Zij moeten vaak meteen naar school komen om de herkansingsmogelijkheden te bespreken.

De voorlopige cijferlijsten worden nu massaal uitgedraaid vanuit Somtoday en ondertekend door de directeur. Deze worden vanmiddag uitgereikt aan de leerlingen. Vanaf nu gaan de meeste vragen die binnen komen op de servicedesk over het uitdraaien van de rapportages.

De geslaagde leerlingen zijn inmiddels ook op de hoogte gesteld.
In 2017 lag het gemiddelde slaagpercentage van het examen op 92%. Op het vmbo-bb was het slaagpercentage het hoogst (98,1%) en op de HAVO het laagst (87,2%). Ook haalde vmbo-bb leerlingen vorig jaar gemiddeld het hoogste cijfer voor hun CE (6,8).

Op de meeste scholen gaan ook de geslaagden vanmiddag al naar school om hun voorlopige cijferlijst op te halen. Ook wanneer een leerling al direct geslaagd is mag er nog een vak herkanst worden in het tweede tijdvak. Ook voor deze herkansingen geldt dat dit vrijdag bij DUO bekend moet zijn. De herkansingen (ook wel: tweede tijdvak) starten op maandag 19 juni

De meeste scholen zijn nu ongeveer klaar met de examenberekening en vrijwel alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht van hun uitslag. De ergste drukte op de servicedesk is voorbij.  

De eerste vlaggen en rugtassen worden buiten gehangen. Somtoday feliciteert alle geslaagden! Het servicedesk team werkt nog even door om de laatste tickets af te handelen.

07:30

 

 

 

 

07:55

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

08:11

 

 

08:13

 

 

08:16

08:27

 

 

 

08:30

 

 

08:38

 

 

09:20

 

 

 

 

09:30

 

 

11:00

 

11:30

 


11:55

 

 

13:30

 

 

13:45

 

 

 

14:00

 

 

15:15

 

 

Ruim 140 Scholen hebben vandaag gezamenlijk met Somtoday voor ruim 52.000 leerlingen de examenuitslag berekend;

 

  • De eerste school had om 8:11:51 hun uitslagberekening afgerond. De tweede school volgde slechts 2 seconden later!;
  • Gemiddelde tijd berekening uitslag was 4 minuten en 15 seconden;
  • Snelste uitslagberekening duurde slechts 5 seconden;
  • 16 minuten en 8 seconden duurde de langste uitslagberekening;
  • 96 Telefoontjes binnengekomen op de servicedesk;
  • 91 Ingeschoten tickets binnengekomen (normale dag 25)

Hoe krijg ik mijn school mee in onderwijsvernieuwing?

Onderwijsvernieuwing slaagt alleen met voldoende draagkracht. Hoe neem je jouw schoolteam mee in verandering? En leerlingen? En ouders? Tom Versteeg, directeur van OOZ in Zwolle, voerde in één jaar tijd bij zijn vorige school, de Nieuwe Veste in Hardenberg, een compleet nieuw onderwijsconcept “Doelgericht Leren” in. Hij geeft 18 april en 9 oktober kosteloos de inspiratiesessie "Hoe realiseer ik echte verandering in mijn schoolorganisatie?".

Tom Versteeg deelt hier vast zijn ervaring over het invoeren van het compleet nieuwe onderwijsconcept "Doelgericht Leren" op De Nieuwe Veste in Hardenberg.

De Nieuwe Veste

Het zou een pittige klus worden, wist Tom Versteeg toen hij als directeur van De Nieuwe Veste, locatie Hardenberg, de beoordeling van zijn school voor ogen kreeg. De havo was zwak, de mavo was in het oordeel ook gezakt en in de regio zou de nieuwe aanwas van leerlingen steeds kleiner worden. Versteeg: “Er moest iets wezenlijks veranderen. Ik heb het rapport in de lerarenkamer gelegd en gezegd: ‘Kijk hiernaar. Kies één scenario, dan wil ik vanmiddag van jullie horen welk scenario het gaat worden en hoe we de beste school van deze regio gaan worden’.’’ Zijn team koos voor onderwijsvernieuwing. En dat lukte. Het leverde hen niet alleen landelijke media-aandacht op, maar ook meer leerlingen. 

Doelgericht Leren

De Nieuwe Veste gooide het onderwijsroer rigoureus om. De school profileerde zich al met een thuiswerkvrije onderbouw en vrij in te delen instructie- en verwerkingsuren. Onder leiding van Versteeg kwam daar Doelgericht Leren bij, een onderwijsmodel dat is aangepast aan het bioritme van leerlingen. “Dit idee ontstond vanuit een onderzoek van twee van onze eigen leerlingen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzochten het effect van het bioritme op de schoolprestaties van tieners. De resultaten waren opvallend.’’ Tieners hebben door hormonale schommelingen veel behoefte aan slaap. Hen om vijf over acht in een klaslokaal zetten was vergelijkbaar met het draaien van een nachtdienst. “En het verschilt ook per dag. Op dinsdagochtend wordt er het slechtst gepresteerd. Een wiskundetoets om vijf over 8 op dinsdagochtend wordt dus vrijwel altijd ondermaats gemaakt.’’ 

Implementatie

In overleg met docenten, leerlingen en ouders bedacht Versteeg een nieuwe dagindeling. “Leerlingen tot 14 jaar beginnen om half negen en tieners vanaf 14 jaar om negen uur. Qua effectiviteit konden tieners echter het beste om half 10 beginnen, maar ouders en leerlingen protesteerden. Het kwam onhandig uit met werkdagen en leerlingen hielden minder tijd over voor hun sociale leven.’’

Leerlingen besteden de helft van de tijd aan instructie (uitleg van leerstof) en de helft aan verwerkingstijd. “Twee keer per week kunnen leerlingen verwerkingsuren indelen tijdens de Login. Zij schrijven zich via hun eigen portaal van Somtoday in voor bepaalde uren. Leerlingen hebben daarin zelf verantwoordelijkheid. Zo kan je driekwart van de uren voor wiskunde gebruiken, of het over alle vakken verdelen. Twee keer per week wordt de voortgang geëvalueerd tijdens een Logout.’’ 

Leerdoelen vormen de leidraad voor de schooldag en lesperiodes. “Hoe ze die doelen halen, bepalen leerlingen zelf. Zo had je in eerste instantie natuurlijk leerlingen die binnen een paar dagen alle leerdoelen haalden en dan niets meer deden, daarna boden docenten teveel leerdoelen aan, maar dat was een kwestie van bijschaven.’’  Het had in ieder geval als resultaat dat leerlingen veel gemotiveerder bezig waren met hun lesstof.

Communicatie

Doelgericht Leren werd al gauw breed gedragen binnen het team. Bij ouders lag dat anders. “Veel ouders waren echt tegen. Zij zagen het alsof we tijdens het spel de spelregels veranderden en hun kind als proefkonijn gebruikten. We hadden daar eerder over moeten communiceren.’’ Want toen De Nieuwe Veste de ouders een schooldag volgens het nieuwe systeem liet volgen, kantelde de algemene opinie. “Ineens waren ouders enthousiast. Als het aan hen lag voerden we Doelgericht Leren direct in, maar we draaiden eerst proefperiodes. Twee keer een week, toen van een maand. Daarin kon iedereen zijn mening geven en pakten we de eerste problemen direct aan.’’  

Doelgericht Leren werd het ‘eigendom’ van het bestuur, docenten, ouders én leerlingen. En het bleek succesvol. Binnen een jaar werden de havo en mavo weer goed beoordeeld, een jaar later goed. “Onze concurrentiepositie verbeterde ten opzichte van andere scholen. We kregen ineens meer leerlingen.’’

Regie loslaten

De belangrijkste les die Versteeg leerde was dat communicatie en eigenaarschap de kans op succesvolle verandering vergroten. “Bij de oriëntatie en de implementatie van Doelgericht Leren heeft iedereen mee kunnen denken. Docenten namen de leiding en kozen een manier van werken die voor hen prettig was, leerlingen hadden veel invloed en ouders mochten meebeslissen. Op deze manier is Doelgericht Leren iets van de hele school geworden, waaraan iedereen toegewijd was en actief bijdroeg.’’  De touwtjes uit handen geven is niet altijd makkelijk, erkent Versteeg. “Maar je moet als bestuurder de docenten de leiding geven. Zij zijn hoogopgeleide mensen en alleen zij beschikken over de juiste kennis en kunde om dit uit te voeren.’’ 

Experimenteer en evalueer

De directeur ziet bij veel scholen vernieuwingsplannen sneuvelen aan vergadertafels. Zonde en onnodig, vindt hij. “Zie het als het kopen van een auto: je kan hem eeuwig bekijken, de specificaties doorlezen en reclames bekijken, maar je weet pas echt hoe hij bevalt als je er mee op vakantie bent geweest.’’ Kortom: durf stappen te zetten en te experimenteren. “Daarbij is het essentieel om alles te evalueren, met verbetering als doel. Wij hanteerden de regel: als je negatieve kritiek hebt, geef dan altijd een constructief alternatief. Zo zul je zien dat de meeste plooien heel snel gladgestreken worden.’’

Onderwijsroute 10-14: Een eerste stap naar maatwerk diploma’s

Onderwijsroute 10-14: Een eerste stap naar maatwerk diploma’s

Onderwijsroute 10-14 in Zwolle is een kijkje in de toekomst van het onderwijs. De razend populaire school voor kinderen van 10 tot 14 jaar doorbreekt de scheiding tussen Primair en Voortgezet Onderwijs en brengt gepersonaliseerd leren in de praktijk. Netwerkregisseur Annelies Robben: “We hopen de deur te openen naar diploma’s op maat.”

‘Prachtig om te zien waar een stimulerende opdracht toe kan leiden!’

‘Prachtig om te zien waar een stimulerende opdracht toe kan leiden!’

Sanne Klaver is docent en sectievoorzitter Nederlands en docent biologie op het Pleysier College Westerbeek, een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een gedragsstoornis of psychiatrische problematiek. Dit jaar gebruikt Sanne voor het eerst Learnbeat voor het vak Nederlands. En dat is haar goed bevallen: ‘We zien dat leerlingen het enorm leuk vinden en ook beter scoren dan daarvoor.’

‘Ik maak mijn eigen digitale materiaal in Learnbeat’

‘Ik maak mijn eigen digitale materiaal in Learnbeat’

Omdat ze haar leerlingen vaker zelfstandig wil laten werken, zet docent geschiedenis Mirjam Zeilmaker opdrachten in Learnbeat. Op het Vrijzinnig Christelijk Lyceum waar zij werkt, bepalen docenten zelf of ze hun opdrachten en lessen digitaliseren. ‘Maar ik verwacht dat steeds meer docenten Learnbeat inzetten in de les, want ik hoor veel positieve reacties.’

School at Sea deel 2: Floris van de Sande Bakhuyzen

School at Sea deel 2: Floris van de Sande Bakhuyzen

Zes maanden zeilen op een driemaster naar de Caraïben en weer terug. Wat een leven! Voor Floris van de Sande Bakhuyzen (Revius Lyceum Doorn) is zes maanden op zee een realiteit: hij is afgelopen maand vertrokken met School at Sea. Somtoday is trotse sponsor van Floris. Tijdens zijn avontuur gaat hij ons regelmatig updaten. Lees hier zijn tweede blog.

School at Sea: Floris van de Sande Bakhuyzen

School at Sea: Floris van de Sande Bakhuyzen

Zes maanden zeilen op een driemaster naar de Caraïben en weer terug. Wat een leven! Voor Floris van de Sande Bakhuyzen (Revius Lyceum Doorn) is zes maanden op zee een realiteit: hij is afgelopen maand vertrokken met School at Sea. Somtoday is trotse sponsor van Floris. Tijdens zijn avontuur gaat hij ons regelmatig updaten. Lees hier zijn eerste blog.

Learnbeat: 'Ik vind het vooral handig dat alles in één digitale leeromgeving kan!'

Learnbeat: 'Ik vind het vooral handig dat alles in één digitale leeromgeving kan!'

Jürgen Enser geeft verschillende vakken aan vmbo-basis-kader-leerlingen op Het Assink Lyceum. Sinds hij de Somtoday leeromgeving (Powered by Learnbeat) heeft ontdekt wil hij niet anders meer: ‘Ik vind het zo handig dat alles in één digitale leeromgeving kan!’

Revisely nu bij alle vakken in te zetten door nieuwe PDF-upload functie

Revisely nu bij alle vakken in te zetten door nieuwe PDF-upload functie

Revisely, de online nakijkapplicatie voor docenten om beter en sneller feedback te geven op teksten is versterkt met de mogelijkheid teksten als PDF-bestand te uploaden. Deze nieuwe mogelijkheid zal een groot verschil maken op scholen. Revisely is namelijk niet meer alleen handig voor taalvakken maar is schoolbreed inzetbaar.