In het onderwijs is plagiaat een steeds groter aandachtspunt geworden wanneer het gaat om reputatieschade van de instelling. Plagiaat komt veelvuldig voor met alle gevolgen van dien. Hoe kunnen we origineel schrijven stimuleren?

In de afgelopen drie jaar werden alleen al in de UK bijna 50.000 leerlingen betrapt op plagiaat. Buiten de Europese Unie ligt dit getal zelfs vele malen hoger, leerlingen werden ongeveer vier keer zo vaak beschuldigd van onorigineel werk (Mostrous, 2016).

Dit kan nog maar het topje van de ijsberg zijn. Uit een recente studie gedaan door Dan McCabe en het Internationaal Centrum voor Academische Integriteit (2015), bleek dat ongeveer 62% van de leerlingen toegaf ooit geplagieerd te hebben.

Hoe komt het dat de hoeveelheid plagiaat zo hoog ligt?

Is het dat al deze leerlingen gewoon maar plagiëren of ligt de oorzaak ergens anders?  Een aantal recente studies heeft deze vragen onder de loep genomen. Gebleken is dat veel van deze plagiaat gevallen helemaal niet opzettelijk worden veroorzaakt maar voortkomen uit onwetendheid; een gebrek aan kennis en vaardigheden omtrent de regels van juiste bronvermelding.

Scholen zullen zich dus moeten realiseren dat plagiëren niet altijd opzettelijk is en toegeven dat er vandaag de dag (slimme) leerlingen rondlopen die niet zullen slagen voor onderzoek- en schrijfvaardigheden.

Hoe kunnen we origineel schrijven stimuleren?

Dit proces begint met een plagiaatcheck begeleidt door formatieve en persoonlijke feedback. Door het aanleren van paraferen en een juiste bronvermelding leren leerlingen origineel te schrijven en wordt het kritisch denken gestimuleerd. Dit leidt tot grote voordelen voor onderwijsinstellingen: de drempel tussen het middelbaar en vervolgonderwijs wordt lager, docenten voelen zich gesterkt in het feit dat zij en hun leerlingen worden beschermd door het beleid van de school en leerlingen voelen zich meer betrokken bij hun werk.

Geïntegreerde plagiaatcontrole in Somtoday

In Somtoday wordt de plagiaatcontrole van Ephorus als een geïntegreerde module aangeboden. Werk wat door de leerlingen is ingeleverd wordt gecontroleerd op mogelijk plagiaat. Als docent zie je in een oogopslag welk gedeelte van de tekst onorigineel is en wat de bron van de tekst is. Zo heb je als docent grip op origineel schrijven!

 

Meer weten over plagiaatcontrole?