Modern en eigentijds onderwijs vraagt om een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. De somtoday ELO- ondersteunt je en je leerlingen optimaal in het leerproces. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst meekijken. Als docent hebt je een volledige integratie van de leeromgeving, de administratie en het leerlingvolgsysteem.

Kortom: alles op één plek.

Studiewijzer

De studiewijzer is een hulpmiddel waarmee de docent een planning maakt en hier opdrachten aan toevoegt. De studiewijzer wordt gevuld met huiswerk, opdrachten, bronnen en/of digitaal lesmateriaal. Hiermee is de studiewijzer op maat gemaakt door de docent voor de leerlingen.

Bijlagen

» Verrijk de opdracht met filmpjes, video’s, geluidsfragmenten en documenten/opdrachten. Bijlagen toevoegen vanaf de harde schijf, maar ook vanuit de opslagruimtes in de Cloud zoals Google Drive, Microsoft OneDrive en Dropbox is in een handomdraai gebeurd.

Externe bronnen

» Voeg links toe naar relevante websites.

Externe toetsen

» Het is mogelijk om oefentoetsen klaar te zetten. Hier is een koppeling tot stand gebracht met het veel gebruikte toetsprogramma WinToets.

Projectgroepen

» Stel eenvoudig projectgroepen samen en koppel een opdracht of een studiewijzer aan deze groepen.

Leerlingen preview

» Nadat de opdrachten in de studiewijzer zijn klaargezet, kan de docent deze ook op leerlingniveau bekijken. Zo ziet de docent precies hoe de studiewijzer er voor leerlingen uitziet. De docent bespreekt bijvoorbeeld met deze leerlingenpreview de opdrachten en het lesmaterial in de les.

Studiewijzer koppelen en delen

» De studiewijzer is gekoppeld aan één of meerdere lesgroepen en kan tevens worden gedeeld met collega’s. Zij kunnen de studiewijzer inzien, maar er ook eenvoudig een kopie van maken om er zelf mee aan de slag te gaan. Een docent maakt bijvoorbeeld één studiewijzer aan voor al zijn HAVO 2 lesgroepen en deelt deze met sectiegenoten die ook lesgeven aan HAVO 2-klassen. Is er eenmaal een complete studiewijzer opgebouwd, dan kan deze de komende schooljaren steeds opnieuw basis dienen.


klassenboek.png

Klassenboek

Vanuit het klassenboek kan een docent bij het opgeven van huiswerk digitaal lesmateriaal toevoegen en inleverperiodes aanmaken. Het is mogelijk het huiswerk ook op te nemen in de studiewijzer. Zo beschikken docent en leerlingen over alle relevante informatie op één plek.


inleveringen.png

Inleveringen

In de studiewijzer zet de docent opdrachten klaar waarvoor de leerlingen digitaal werk moeten inleveren. Dit kunnen zowel individuele als groepsopdrachten zijn. Tevens wordt aangegeven in welke periode de leerlingen de opdracht moeten inleveren. De docent kan precies zien welke leerling/groep de opdracht ingeleverd heeft en of dit binnen de gestelde termijn was. Het is mogelijk de inleveringen direct op plagiaat te controleren. Het gecorrigeerde werk wordt digitaal teruggestuurd naar de leerling.


digitaalleren.png

Eenvoudig, betrouwbaar digitaal leren met Wise-r

SOMtoday ondersteunt je bij digitaal leren. Vanuit SOMtoday kun je innovatief digitaal lesmateriaal ontdekken en deze direct gebruiken in je les. Met je SOMtoday account log je automatisch in op het lesmateriaal. Dankzij een slimme integratie met SOMtoday kunnen ook je leerlingen gebruik maken van het digitale lesmateriaal. Het onderwijs wordt daardoor veranderd in een gepersonaliseerde digitale leeromgeving.


download.jpeg

Inschrijvingen

Via inschrijfmogelijkheden heeft de leerling een keuze uit een aantal activiteiten. De docent maakt één of meerdere activiteiten aan, waarna leerlingen via hun leeromgeving hun keuze bepalen. Het is mogelijk om aan elke keuze-activiteit een andere docent te koppelen en meerdere groepen leerlingen zich hierop te laten inschrijven. Bij de keuze-activiteiten is het mogelijk om absentieregistratie bij te houden.


Berichten

Met de geïntegreerde berichtenmodule kan de docent berichten aan collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers sturen. Dit kan een individueel bericht zijn, maar ook een bericht voor een hele groep. Optioneel kunnen leerlingen en ouders/verzorgers ook zelf het initiatief nemen om de docent een bericht te sturen.

1.