Modern en eigentijds onderwijs vraagt om een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. Somtoday bevat uitgebreide ELO-functionaliteit die docenten en leerlingen optimaal ondersteunt in het leerproces. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst meekijken. De docent heeft een volledige integratie van de leeromgeving, de administratie en het leerlingvolgsysteem.

Kortom: alles op één plek.

Integratie van toepassingen

Om de kern functionaliteit van somtoday te versterken zijn er verschillende toepassingen van derden naadloos te integreren.

Plagiaatcontrole – TurnItIn

Door de grote hoeveelheid informatie en bronnen op internet is het tegenwoordig moeilijk te achterhalen wanneer iets is overgenomen. Het is onmogelijk om zélf al het werk te controleren op plagiaat. Met de TurnItIn plagiaatpreventie in somtoday kan al het ingeleverde werk snel en eenvoudig op plagiaat gecontroleerd worden. De docent ziet direct welk percentage van de ingeleverde opdracht gekopieerd is, inclusief bijbehorende bronnen. In één oogopslag is duidelijk of het gaat om plagiaat of om slordige bronvermelding en of de overeenkomsten aanvaardbaar zijn of niet.

.


klassenboek.png

Eenvoudig, betrouwbaar digitaal leren met Wise-r

Somtoday ondersteunt digitaal leren. Vanuit somtoday kunnen docenten innovatief digitaal lesmateriaal ontdekken en deze direct gebruiken in de les. Inloggen op het lesmateriaal gaat automatisch (Single-Sign-On) en dankzij een slimme integratie met somtoday kunnen ook leerlingen gebruik maken van het digitale lesmateriaal. Het onderwijs wordt daardoor veranderd in een gepersonaliseerde digitale leeromgeving.


inleveringen.png

Digitale leermiddelen

Naast het klaarzetten van eigen digitaal lesmateriaal is het ook mogelijk om leerlingen vanuit hun leeromgeving direct toegang te geven tot het digitale lesmateriaal van de educatieve uitgeverijen. Leerlingen krijgen via linkjes direct toegang tot het digitale lesmateriaal van de uitgeverij zonder hier opnieuw in te hoeven loggen. Dus, één keer inloggen en meteen aan de slag. Hiermee is niet alleen het digitale lesmateriaal van Malmberg, Noordhoof, EPN en Thieme-Muellenhoff te ontsluiten, maar bijvoorbeeld ook bij Kennisnet-Entree aangesloten applicaties zoals Teleblik, Muiswerk, VO-content en Wikiwijs.


digitaalleren.png

Toetsing

Via een koppeling met toetssysteem WinToets kunnen docenten zelf digitale (oefen)toetsen beschikbaar stellen aan leerlingen. De schoolinstelling dient te beschikken over een jaarlicentie voor WinToets om het materiaal te kunnen gebruiken. De toetsen van WinToets kunnen vervolgens worden geüpload in de studiewijzer, waarna de leerling deze kan maken. Ook Quayn, de online opvolger van WinToets, zal worden gekoppeld met somtoday.


Google Apps for Education en Office 365

Het online samenwerken en delen van gegevens via het internet neemt een grote vlucht. Clouddiensten zijn altijd en overal beschikbaar, waarmee ze een belangrijke vooriening zijn voor plaats- en tijdonafhankelijk leren. Google Apps en Office 365 zijn Cloudoplossingen die gratis oplossingen bieden als mail, agenda, chat, tekstverwerken en het opzetten persoonlijke websites. Al deze functionaliteiten zijn kosteloos en zonder onderhoud, altijd en overal te gebruiken. De functionaliteit van Google Apps en Microsoft OneDrive zijn perfect te integreren in somtoday en somtoday ELO. Denk hierbij aan integratie van de agenda, documenten uitwisseling en het ontsluiten van somtoday via een Single-Sign-On koppeling. We lichten hier een aantal specifieke functionaliteiten toe:

Google apps.png

Bestanden en Samenwerken

Google Apps en Office 365 bieden de mogelijkheid om bestanden in de Cloud op te slaan, aan te maken en te bewerken. Al deze bestanden zijn altijd en overal bereikbaar. Naast het opslaan van deze documenten is het ook mogelijk om afzonderlijke bestanden of hele mappen te delen met anderen. Op deze manier kan er gezamenlijk en real-time (samen)gewerkt worden aan een document. Dit is handig voor leerlingen die (op afstand) willen samenwerken, maar het delen van bestanden en mappen is bijvoorbeeld ook bruikbaar voor docenten die gezamenlijk een content bibliotheek willen aanleggen en deze bestanden willen opnemen in studiewijzers.

Bestanden die in Google Drive en Microsoft OneDrive worden opgeslagen zijn vanaf elk device naar de ELO te uploaden.

Enquête en Portfolio

Ook voor het maken van enquêtes en portfolio’s bieden Google Apps en Office 365 mooie functionaliteit. Zo kunnen er bij beide Cloudoplossingen enquêtes worden opgesteld en verspreid aan de respondenten. De uitkomst van de enquête wordt aangeboden in een spreadsheet. Voor het maken van portfolio’s gebruikt Google de functionaliteit van Google Sites. Met Google Sites kan de leerling zelf een portfolio maken en deze delen met betrokkenen. Voor het maken van een portfolio zijn vele standaard sjablonen beschikbaar en het is mogelijk schooleigen sjablonen toe te voegen.

Google Sync.

Scholen die gebruik maken van Google for Education kunnen optioneel gebruik maken van Google Sync. Google Sync verzorgt de dagelijkste synchronisatie van gebruikersaccounts en groepen vanuit SOMtoday naar Google. Zo voorkom je dat je een dubbele administratie moet bijhouden. Naast het automatisch synchroniseren, kun je met deze beheertool ook de belangrijkste beheerderstaken voor Google uitvoeren. 

← mogelijkheden somtoday

1.