SOMtoday is een uitgebreid leerlingvolgsysteem voor slimmer sturen, leren, zorgen, beheren en administreren in het voortgezet onderwijs.

SOMtoday is zo ingericht dat je op elk device snel en efficiënt kunt werken. In je startscherm vind je een dashboard waarmee je via één muisklik direct kan navigeren naar functies die je vaak gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan absentie- en huiswerkegistraties en het registreren van resultaten. Op deze manier kan je doelmatig werken en bespaart je kostbare tijd.

 

Welke meerwaarde biedt SOMtoday mij?

» SOMtoday biedt uitgebreide mogelijkheden om de processen binnen uw organisatie optimaal te ondersteunen. Zo kunnen de rapportages en registratie van resultaten volledig worden afgestemd op de werkwijze en huisstijl van jouw schoolorganisatie.

Welke voordelen biedt SOMtoday mij als docent?

» Snel en efficiënt werken: SOMtoday helpt je met moderne software sneller en efficienter te werken. Je kunt je daardoor meer bezig houden met dat waar het echt om gaat: lesgeven.

» Elektronische leeromgeving: SOMtoday bevat een elektronische leeromgeving die leerlingen efficiënt ondersteunt bij het leren. Het biedt handige functies, zoals het bekijken van het rooster, huiswerk, de studiewijzerplanning, cijfers en afwezigheid. Docenten kunnen er lesmateriaal en handige links voor leerlingen klaar zetten, maar ook opdrachten en toetsen, welke leerlingen digitaal kunnen inleveren. Via de berichtenmodule is het mogelijk om met docenten te communiceren. Lees meer over de SOMtoday ELO →

» Ouderaccount: Het SOMtoday ouderaccount geeft ouders/verzorgers inzicht in de ontwikkelingen en vorderingen van hun kind(eren). Zo kunnen zij bijvoorbeeld het rooster, het huiswerk, de studieplanning en de afwezigheid inzien. Via de berichtenmodule is het mogelijk om met vakdocenten van hun kind te communiceren.

» Innovatief, digitaal lesmateriaal ontdekken en gebruiken: SOMtoday biedt je (en ook je leerlingen) een prachtig portfolio aan innovatieve, digitale leermiddelen die hen helpt bij het geven van goed onderwijs. Deze leermiddelen zijn direct vanuit de applicatie te ontdekken en te gebruiken en bieden je de mogelijkheid om te differentiëren en te arrangeren. Lees meer over digitale leermiddelen in SOMtoday →

Hoe kan ik als mentor de ontwikkeling van leerlingen volgen?

» Het leerlingvolgsysteem van SOMtoday verschaft je inzicht in de diverse aspecten van de ontwikkeling van een leerling gedurende de hele schoolloopbaan. Informatie over schoolprestaties, gedrag, capaciteiten en begeleiding worden centraal en overzichtelijk per leerling vastgelegd en je kunt alle betrokkenen via één berichtje direct op de hoogte brengen van nieuwe of gewijzigde informatie. Zo hebben jij en jouw collega's altijd zicht op de ontwikkeling van de leerling.

Wat kan ik zien van mijn groepen in SOMtoday?

» In SOMtoday kun je zowel op individueel niveau als groepsniveau de ontwikkeling van jouw leerlingen volgen. Het digitale klassenboek geeft op heldere wijze inzicht in alle gegevens van een groep. Informatie over afwezigheid, huiswerk en resultaten, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn hier beschikbaar. Op individueel niveau geeft het zorgvierkant overzicht over een leerling. Alle registraties rondom schoolprestaties, gedrag, capaciteiten en zorg en begeleiding van een leerling worden in één overzicht weergegeven. Zo hebben jij en je collega's altijd zicht op de ontwikkeling van de leerling én de groep.

Hoe kan ik gemakkelijk de absentie van mijn groep(en) registreren?

» Welke vorm van afwezigheidsregistratie jouw schoolorganisatie ook hanteert, de registratie is in SOMtoday in een handomdraai geregeld. De afwezigheid kan snel en doelmatig geregistreerd worden via je pc, tablet of smartphone. Alle geregistreerde afwezigheid is direct zichtbaar voor jou, je collega-docenten, de administratie én de leerling zelf. Zo beschikt iedereen over de laatste informatie.

Hoe kan SOMtoday mij ondersteunen in digitaal leren?

» Vanuit SOMtoday kun je innovatief digitaal lesmateriaal ontdekken en deze direct gebruiken in de les. Inloggen op het lesmateriaal gaat automatisch (Single-Sign-On) en dankzij een slimme integratie met SOMtoday kunnen ook leerlingen gebruik maken van het digitale lesmateriaal. Het onderwijs wordt daardoor veranderd in een gepersonaliseerde digitale leeromgeving.

Lees meer over digitale leermiddelen in SOMtoday →

Wat zijn de mogelijkheden om SOMtoday te laten samenwerken met Office 365 en Google Apps for Education?

» Met SOMtoday is het mogelijk om bestanden of mappen vanuit je Google Drive of Microsoft OneDrive te koppelen aan SOMtoday. Binnenkort is dit ook mogelijk met Microsoft OneDrive for Education.

Op welke apparaten en browsers kan ik werken met SOMtoday?

» SOMtoday is volledig platformonafhankelijk voor alle gebruikers. Omdat SOMtoday een volledig SaaS-technologie is, kun je op elk device en met elke willekeurige browser altijd en overal aan de slag.

Wat is de beschikbaarheid van SOMtoday?

» SOMtoday is volledig webbased en heeft een beschikbaarheid van meer dan 99%. Ofwel storingen komen bij SOMtoday zelden voor en duren hooguit enkele minuten.

Ik ben overtuigd! Is het moeilijk om over te stappen naar SOMtoday?

» De overstap naar SOMtoday is transparant en overzichtelijk opgebouwd via een stappenplan, zodat iedereen precies weet waar die aan toe is. We bieden professionele begeleiding en scholing, zodat je goed voorbereid aan de slag gaat. Lees hier een recensie van een overgestapte school of neem contact met ons op voor meer informatie over de overstap naar SOMtoday.

Interviews met scholen die overstapten van Magister naar SOMtoday:
→ Overstappen tijdens een schooljaar (Christelijke Scholengemeenschap Walcheren)
→ Het Montessori College kiest voor SOMtoday
→ Overstap De Zwengel naar SOMtoday

Modern en eigentijds onderwijs vraagt om een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. De SOMtoday ELO- ondersteunt je en je leerlingen optimaal in het leerproces. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst meekijken. Als docent hebt je een volledige integratie van de leeromgeving, de administratie en het leerlingvolgsysteem.

Kortom: alles op één plek.

Studiewijzer

De studiewijzer is een hulpmiddel waarmee de docent een planning maakt en hier opdrachten aan toevoegt. De studiewijzer wordt gevuld met huiswerk, opdrachten, bronnen en/of digitaal lesmateriaal. Hiermee is de studiewijzer op maat gemaakt door de docent voor de leerlingen.

Bijlagen

» Verrijk de opdracht met filmpjes, video’s, geluidsfragmenten en documenten/opdrachten. Bijlagen toevoegen vanaf de harde schijf, maar ook vanuit de opslagruimtes in de Cloud zoals Google Drive, Microsoft OneDrive en Dropbox is in een handomdraai gebeurd.

Externe bronnen

» Voeg links toe naar relevante websites.

Externe toetsen

» Het is mogelijk om oefentoetsen klaar te zetten. Hier is een koppeling tot stand gebracht met het veel gebruikte toetsprogramma WinToets.

Projectgroepen

» Stel eenvoudig projectgroepen samen en koppel een opdracht of een studiewijzer aan deze groepen.

Leerlingen preview

» Nadat de opdrachten in de studiewijzer zijn klaargezet, kan de docent deze ook op leerlingniveau bekijken. Zo ziet de docent precies hoe de studiewijzer er voor leerlingen uitziet. De docent bespreekt bijvoorbeeld met deze leerlingenpreview de opdrachten en het lesmaterial in de les.

Studiewijzer koppelen en delen

» De studiewijzer is gekoppeld aan één of meerdere lesgroepen en kan tevens worden gedeeld met collega’s. Zij kunnen de studiewijzer inzien, maar er ook eenvoudig een kopie van maken om er zelf mee aan de slag te gaan. Een docent maakt bijvoorbeeld één studiewijzer aan voor al zijn HAVO 2 lesgroepen en deelt deze met sectiegenoten die ook lesgeven aan HAVO 2-klassen. Is er eenmaal een complete studiewijzer opgebouwd, dan kan deze de komende schooljaren steeds opnieuw basis dienen.


klassenboek.png

Klassenboek

Vanuit het klassenboek kan een docent bij het opgeven van huiswerk digitaal lesmateriaal toevoegen en inleverperiodes aanmaken. Het is mogelijk het huiswerk ook op te nemen in de studiewijzer. Zo beschikken docent en leerlingen over alle relevante informatie op één plek.


inleveringen.png

Inleveringen

In de studiewijzer zet de docent opdrachten klaar waarvoor de leerlingen digitaal werk moeten inleveren. Dit kunnen zowel individuele als groepsopdrachten zijn. Tevens wordt aangegeven in welke periode de leerlingen de opdracht moeten inleveren. De docent kan precies zien welke leerling/groep de opdracht ingeleverd heeft en of dit binnen de gestelde termijn was. Het is mogelijk de inleveringen direct op plagiaat te controleren. Het gecorrigeerde werk wordt digitaal teruggestuurd naar de leerling.


digitaalleren.png

Eenvoudig, betrouwbaar digitaal leren met Wise-r

SOMtoday ondersteunt je bij digitaal leren. Vanuit SOMtoday kun je innovatief digitaal lesmateriaal ontdekken en deze direct gebruiken in je les. Met je SOMtoday account log je automatisch in op het lesmateriaal. Dankzij een slimme integratie met SOMtoday kunnen ook je leerlingen gebruik maken van het digitale lesmateriaal. Het onderwijs wordt daardoor veranderd in een gepersonaliseerde digitale leeromgeving.


download.jpeg

Inschrijvingen

Via inschrijfmogelijkheden heeft de leerling een keuze uit een aantal activiteiten. De docent maakt één of meerdere activiteiten aan, waarna leerlingen via hun leeromgeving hun keuze bepalen. Het is mogelijk om aan elke keuze-activiteit een andere docent te koppelen en meerdere groepen leerlingen zich hierop te laten inschrijven. Bij de keuze-activiteiten is het mogelijk om absentieregistratie bij te houden.


Berichten

Met de geïntegreerde berichtenmodule kan de docent berichten aan collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers sturen. Dit kan een individueel bericht zijn, maar ook een bericht voor een hele groep. Optioneel kunnen leerlingen en ouders/verzorgers ook zelf het initiatief nemen om de docent een bericht te sturen.