Somtoday is meer dan alleen een softwareleverancier. Somtoday biedt diverse diensten op maat aan, waarvan iedereen in jouw schoolorganisatie gebruik kan maken. Om alles te halen uit jouw schoolorganisatie, de mensen én de software.

 

Consultancy

Onze professionele consultants staan heel het schooljaar voor je klaar bij jou op locatie.

Quickscan examen inichting

Met zekerheid naar de examens

Functioneel beheer (extern)

Heeft je school tijdelijk geen beschikking over een applicatiebeheer? Wij helpen je.

 

Webinars

Onze webinars, de oplossing om interactief kennis op te doen over somtoday op afstand.

PTA consultancy

Overzicht, Beheersbaarheid en controle.

 

Benut Somtoday voor 100%

Benut jouw school de mogelijkheden van somtoday wel volledig?

 

Voordeel met Strippenkaart

Met de somtoday Stippenkaart bieden wij onze diensten extra voordelig aan.

 

Maatwerkrapportages

We bieden ondersteuning bij het maken van rapportages op maat.

Consultancy

Wil je advies en/of ondersteuning bij een vraagstuk op een van de gebieden van Somtoday, maar heeft de school zelf niet de kennis en/of mankracht in huis om het vraagstuk op te lossen? Of wil je bijvoorbeeld met een frisse blik van buitenaf je Somtoday-processen evalueren en/of optimaliseren? Dan kunnen onze consultants je hier wellicht bij helpen.

Onze consultants hebben naast diepgaande productkennis ook kennis van het onderwijs, ze kennen de markt en weten wat er speelt en leeft. De consultant helpt je bij het in kaart brengen van het vraagstuk, en geeft advies hoe je dit vraagstuk het beste kunt oplossen. Uiteraard kan de consultant je ook helpen bij het implementeren van de oplossing. 

Consultancy kan per dag(deel) worden afgenomen.

Vervanging functioneel beheer (tijdelijk)

Binnen jouw organisatie is jouw functioneel/applicatiebeheerder een belangrijke medewerker. Hij/zij zorgt ervoor dat alle eindgebruikers zoals docenten, leerlingen en ouders, administratief medewerkers en conciërges hun werk kunnen doen in het leerlingadministratiesysteem.

Vaak liggen de taken van de functioneel/applicatiebeheerder en werkzaamheden ook daarbuiten en zorgt hij/zij voor het stroomlijnen van allerlei informatieprocessen binnen de administratieve organisatie van jouw school.

Topicus .Education B.V. wil als productexpert en kennispartner haar ervaring en kennis op goede wijze met jou delen door jou te ondersteunen in situaties wanneer je tijdelijke vervanging nodig hebt op dit specifieke terrein.

Deze vraag om ondersteuning kan bijvoorbeeld ontstaan door langdurige afwezigheid of ter overbrugging bij wisseling van de functioneel/applicatiebeheerder. Wij kunnen zorgen dat de dagelijkse processen binnen de organisatie op professionele wijze ondersteund blijven door een van onze ervaren medewerkers voor één of meerdere dagdelen per week zowel bij jou op school als op afstand in te zetten. Allereerst zijn zij ervaringsdeskundige op het gebied van Somtoday. Daarnaast kennen zij de processen binnen een school en weten waar knelpunten kunnen optreden. Zij kunnen in overleg met jou en jouw relatiebeheerder adequaat actie ondernemen.

Zo weet je zeker dat jouw medewerkers efficiënt hun werk kunnen blijven verrichten. De inrichting en kwaliteit van jouw leerlingadministratiesysteem is gewaarborgd en de processen blijven ondersteund.

Bij aanvang zal op locatie een kennismaking en inventarisatie worden gepland. Vervolgens zal voor een overeengekomen periode en voor een aantal dagen/dagdelen per week een functioneel beheerder op locatie worden ingezet.

 

Communicatie

Voor onze functioneel beheerder (extern) is het van belang om binnen de organisatie een vast aanspraakpunt te hebben om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Omdat de functioneel beheerder bij aanvang nog onbekend is met de schooleigen werkwijzen en afspraken en gedurende een beperkt aantal uur per week op de locatie aanwezig is, is het van belang dat de aanlevering van informatie of een verzoek tot wijziging voorzien is van de accurate en volledige gegevens.

Om de voortzetting van deze tijdelijke vervanging te kunnen garanderen, neemt jouw relatiebeheerder op gezette tijden contact met jou op om te bepalen of de inzet en planning van onze functioneel beheerder (extern) voldoet aan de verwachtingen of moet worden uitgebreid of verlengd.

Onze functioneel beheerder (extern) kan tevens de werking en het gebruik van Somtoday door de medewerkers monitoren en verbeterpunten signaleren. Jouw relatiebeheerder bespreekt deze bevindingen en bepaald samen met jou de gewenste aanpak.

Somtoday Quick Scan

De ontwikkelingen binnen ICT en Onderwijs gaan razendsnel en natuurlijk groeit Somtoday hierin mee. De positie van ICT is ook fors veranderd. Waar het vroeger veelal ondersteunend was bij het uitvoeren van de processen is het inmiddels de basis waarop de processen worden uitgevoerd. De uitdaging zit in het optimaal benutten van alle nieuwe mogelijkheden waarbij techniek & functionaliteit de processen steeds beter ondersteunen. Regelmatig komen onze productspecialisten en/of consultants na een bezoek aan scholen tot de ontdekking dat de mogelijkheden van Somtoday en/of andere software niet volledig wordt benut.

 

Benut jouw school de mogelijkheden van Somtoday wel volledig?

Met de Somtoday Quick Scan kijken we samen naar mogelijkheden en kansen om de software in jouw schoolorganisatie zo optimaal mogelijk te benutten:

 • Halen we nu alles uit Somtoday en/of andere sofware?
 • Sluit de software nog goed aan op de processen in de organisatie?
 • Maken we optimaal gebruik van de vele mogelijkheden die Somtoday biedt?

 

Scan in 3 stappen

In maximaal één dag doorlopen we samen met jou de drie stappen die de QuickScan bevat:

 1.  Scan Algemeen - We brengen het softwarelandschap van de school(organisatie) in kaart. Welke applicaties heb je in gebruik, hoe worden deze ingezet en zijn er koppelingen tussen aangelegd.
 2. Scan Somtoday - Eén van onze ervaren consultants maakt een analyse van het huidige gebruik van Somtoday. Welke functionaliteit hebt je in gebruik en wat is de mate van gebruik.
 3. Resultaten en aanbevelingen - In een persoonlijk gesprek bij jouw school op locatie geven we een toelichting op de scans. Je bepaalt zelf wie je bij dit gesprek aan tafel wil hebben. We nemen de resultaten door en geven je de aanbevelingen.

 

Met de QuickScan kunt je jouw processen innoveren en haal je het maximale rendement uit de software. Hiermee bespaar je wellicht kosten en tijd, en heb je de mogelijkheid de gebruikerstevredenheid verder te vergroten.

Maatwerkrapportages

BusinessObjects is de applicatie waarmee gebruikers rapportages kunnen samenstellen. Kennis van BusinessObjects kan via scholing verkregen worden. Kijk voor het actuele aanbod bij de Somtoday Academy.  Veel gevraagde lijsten en rapportages zijn standaard aanwezig in Somtoday. Deze kunnen indien gewenst als uitgangspunt genomen worden voor eigen varianten op rapportage.

Naast scholing biedt Somtoday ondersteuning aan de rapportbouwers. Hulpvragen en/of verzoeken voor kleine aanpassingen kunnen via de Servicedesk worden ingediend. Deze wijzigingen kunnen (na overleg met de school) door de servicedeskmedewerker gedaan worden, waardoor de school weer verder kan met de bewuste rapportage.

Het kan ook voorkomen dat de school ondersteuning wil bij het maken van complexe rapportage. De school kan Topicus .Education B.V. benaderen voor het ontwikkelen van een Maatwerkrapportage. Hierbij geeft de school Topicus .Education B.V. de opdracht voor het ontwikkelen van rapportage of doorvoeren van uitgebreidere aanpassingen in rapportage.

Vooraf wordt in dat geval door Topicus .Education B.V. een inschatting gemaakt op haalbaarheid en benodigde tijd, dit wordt middels een offerte gecommuniceerd met de school. Na goedkeuring wordt er tijd ingepland om voor de afgesproken opleverdatum de rapportage op te leveren.

Op de door ons in opdracht van de onderwijsinstelling vervaardigde Maatwerkrapporten is 2 jaar kosteloos ondersteuning van toepassing als door een wijzigingen in de Somtoday database of BO-Universe de werking in volgende releases niet gegarandeerd is.

We adviseren de scholen om altijd de maatwerkrapporten te controleren aan de hand van de releasenotes. Mochten aanpassing noodzakelijk zijn, en is de organisatie zelf niet in de gelegenheid deze aanpassing door te voeren, dan kan contact opgenomen worden met onze servicedesk. Wij voeren dan de aanpassing uit.

Somtoday Strippenkaart

Werkzaamheden die niet tot de standaard ondersteuning via de servicedesk vallen en die op ons kantoor uitgevoerd worden, kunnen onder ‘de Somtoday Strippenkaart’ uitgevoerd worden. De Somtoday Strippenkaart is een urenbundel die je kunt afnemen. Binnen deze urenbundel kunnen diverse werkzaamheden worden verricht waar je mogelijk op dat moment zelf de kennis of capaciteit niet voor in huis hebt, bijvoorbeeld voor:

 • Bouwen rapportage op basis van wensen van de school;
 • Bouwen complexe rapportage;
 • Huisstijl toepassen op rapportages;
 • Vertaling van O.P.P. naar flexibele O.P.P. (LVS) pagina
 • Ondersteuning op afstand bij complexe vraagstukken
 • ‘extra handjes’ bij invoer werkzaamheden

De Somtoday Strippenkaart bevat een bundel van uren (10, 15 of 20 uur) en wordt bij aanschaf in een keer in rekening gebracht. Op het moment dat je maatwerk of extra ondersteuning nodig hebt, roep je de hulp in van Somtoday. Wij geven een inschatting van de benodigde tijd. Na jouw akkoord worden de werkzaamheden uitgevoerd. Je ontvangt een overzicht van de verrichte werkzaamheden en deze worden afgeboekt van je urenbundel.

Voorwaarde voor werkzaamheden volgens de Somtoday Strippenkaart is dat deze op kantoor van Somtoday uitgevoerd worden.

 

Tarieven

10 strippen € 900,-
15 strippen € 1350,-
20 strippen € 1750,-

Quickscan examen inrichting

Met zekerheid naar de examens!

Zijn de opleidingen en instellingen voor het examen volledig ingericht in Somtoday? Een belangrijke vraag in de examentijd. Ben je hier niet helemaal zeker van of wil je juist bevestigd worden dat het goed staat? Wij kunnen een Quickscan examen inrichting voor je doen!

Met deze quickscan wordt de examen inrichting volledig gecontroleerd door een van onze Somtoday experts. De controle richt zich op de inrichting op basis van wet en regelgeving van de examen opleidingen, het combinatiecijfer en we doorlopen het PTA en de toetsdossier instellingen. Aan het eind van deze controle zal de Somtoday experts zijn bevindingen in een adviesrapport samenvatten, zodat jij weet waar eventuele aandachtspunten zich bevinden en wat nog aangepast moet worden.

PTA Consultancy

Overzicht, beheersbaarheid en controle

Hoe is het PTA opgebouwd bij jou op school? Is het proces goed georganiseerd? Zijn de juiste personen voor de juiste processen verantwoordelijk? Wie houdt in de gaten of alle leerlingen cijfers hebben gehaald voor de PTA toetsen? Het organiseren van coördineren van de processen zijn belangrijke voorwaarden om leerlingen goed hun middelbare school af te ronden. Ga samen met collega's onder begeleiding van een Somtoday consultant de uitdaging aan om na te denken over dit proces. 

 

Tijdens deze consultancy zal een van onze consultants met jarenlange examen en PTA ervaring jullie begeleiden in het analyseren van de huidige PTA en examen processen. Samen zullen we zoeken naar de verbeterpunten en wensen die naar voren komen tijdens deze bijeenkomst. Aan het einde van deze sessie zal er een gedegen advies op tafel liggen waarbij helder is welke processen doorlopen zullen worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

In totaal is het 1 dag, dit bestaat uit:

Vooraf analyse door Somtoday consultant
Bezoek van Somtoday consultant, halve dag op locatie
Oplevering rapportage door Somtoday consultant