SOMtoday is zo ingericht dat je efficiënt kan werken. SOMtoday biedt veel flexibiliteit in de inrichting, maar helpt je wel het overzicht te bewaren. De vormgeving is consistent tot in detail doorgevoerd, wat zorgt voor een evenwichtige samenhang tussen de verschillende menukeuzes. Ook de navigatie is slim en doordacht opgebouwd waardoor gebruikers er snel en gemakkelijk hun weg in vinden. Met SOMtoday kan je doelmatig werken en bespaart je kostbare tijd.

 

Welke meerwaarde biedt SOMtoday mij?

» Wij bieden je uitstekende service, moderne techniek, gebruiksvriendelijke software en veel kennis van het onderwijs. Daarnaast zouden wij hier nog een hele reeks voordelen kunnen noemen, maar welke positieve gevolgen SOMtoday op jouw schoolorganisatie zou kunnen hebben is afhankelijke van de specifieke schoolsituatie en uw wensen. Hierover gaan we graag persoonlijk met je in gesprek.

Wat doen jullie met gebruikerswensen voor SOMtoday?

» SOMtoday nóg beter maken, dat doen we samen. Wij nodigen je uit om met ons mee te denken over hoe SOMtoday nog beter kan aansluiten op uw wensen. Gebruikersvereniging samenSOM vertegenwoordigt ruim 130 scholen die leerlinginformatiesysteem SOMtoday gebruiken. Belangenbehartiging, kennisdeling en informatievoorziening zijn de uitgangspunten van de vereniging. Het bestuur van samenSOM bespreekt samen met SOMtoday toekomstige ontwikkelingen in onderwijsland zoals passend onderwijs en ontsluiting van digitale leermiddelen. Gezamenlijk wordt dat vertaald naar nieuwe functionaliteiten binnen SOMtoday.

Naar de samenSOM website →

Wat is de beschikbaarheid van SOMtoday?

» SOMtoday is volledig webbased en heeft een beschikbaarheid van meer dan 99%. Ofwel storingen komen bij SOMtoday zelden voor en duren hooguit enkele minuten.

Is het moeilijk om over te stappen naar SOMtoday?

» De overstap naar SOMtoday is transparant en overzichtelijk opgebouwd via een stappenplan, zodat iedereen precies weet waar die aan toe is. We bieden gratis een proefconversie aan van de data, daarnaast bieden we professionele begeleiding en scholing voor je medewerkers. Lees hier een recensie van een overgestapte school of Neem contact met ons op voor meer informatie over de overstap naar SOMtoday.

Wat zijn de mogelijkheden om SOMtoday te laten samenwerken met Office 365 en Google Apps for Education?

» Met SOMtoday is het mogelijk om bestanden vanuit je Google Drive of Microsoft OneDrive te koppelen aan SOMtoday. Het is ook mogelijk om SOMtoday te koppelen aan een Azure AD omgeving, waardoor automatisch inloggen via de SOMtoday tegel, de toegang tot Office 365 documenten en aanvullende Office 365 functionaliteit binnen handbereik ligt.

Kan ik zelf SOMtoday inrichten?

» SOMtoday is geheel naar de wensen van jouw schoolorganisatie in te richten. Gedurende het implementatietraject wordt tot in detail besproken hoe de inrichting eruit moet komen te zien. Onze ervaren consultants helpen jou met de inrichting, maar leren tegelijkertijd hoe jij SOMtoday zo optimaal mogelijk kan beheren.

Onze school gebruikt al veel softwaresystemen. Hoe integreert SOMtoday ermee?

» SOMtoday kan worden gekoppeld met alle gangbare pakketten op het gebied van financiële, personele, leerling-, en roosteradministratie. De software sluit zo altijd naadloos aan op de werkwijze van jouw organisatie.

Wat zijn de rapportagemogelijkheden binnen SOMtoday?

» Met SOMtoday zijn er op alle niveaus rapportages te genereren. SOMtoday biedt ruim 150 standaardrapporten, van adresoverzichten tot aan vergaderlijsten. Deze kunnen eenvoudig worden aangepast. Verder is het mogelijk om maatwerkrapporten te laten ontwikkelen die naadloos aansluiten op de unieke eigenschappen van de bedrijfsvoering van jouw schoolorganisatie. Alle rapporten kunnen worden uitgevoerd in de huisstijl van je schoolorganisatie.

Welke ondersteuning biedt SOMtoday bij digitaal leren?

» SOMtoday ondersteunt en stimuleert digitaal leren.
Vanuit SOMtoday kunnen docenten innovatief digitaal lesmateriaal ontdekken en deze direct gebruiken in de les. Inloggen op het lesmateriaal gaat automatisch (Single-Sign-On) en dankzij een slimme integratie met SOMtoday kunnen ook leerlingen gebruik maken van het digitale lesmateriaal. Het onderwijs wordt daardoor veranderd in een gepersonaliseerde digitale leeromgeving.
Uiteraard wordt ook de ontsluiting van digitaal lesmateriaal van de uitgeverijen via directe toegang ondersteunt.

Lees meer over digitale leermiddelen in SOMtoday →

Wat houdt de SOMtoday ELO precies in?

» SOMtoday bevat een elektronische leeromgeving die leerlingen efficiënt ondersteunt bij het leren. Het biedt handige functies, zoals het bekijken van het rooster, huiswerk, de studiewijzerplanning, cijfers en afwezigheid. Docenten kunnen er lesmateriaal en handige links voor leerlingen klaar zetten, maar ook opdrachten en toetsen, welke leerlingen digitaal kunnen inleveren. Via de berichtenmodule is het mogelijk om met docenten te communiceren. SOMtoday ELO is geheel responsive en te gebruiken op pc, tablet of smartphone.

» Een ouderaccount geeft ouders/verzorgers inzicht in de ontwikkelingen en vorderingen van hun kind(eren). Zo kunnen zij bijvoorbeeld het rooster, het huiswerk, de studieplanning en de afwezigheid inzien. Via de berichtenmodule is het mogelijk om met vakdocenten van hun kind te communiceren.

Meer informatie over SOMtoday ELO voor leerlingen →

Op welke apparaten en browsers werkt SOMtoday?

» SOMtoday is volledig platformonafhankelijk voor alle gebruikers. Omdat SOMtoday een volledig SaaS-technologie is, kunnen gebruikers op elk device en met elke willekeurige browser altijd en overal aan de slag.

Hoe gaat SOMtoday om met de jaarovergang?

» De onderwijsstructuur hoeft in SOMtoday maar één keer te worden ingericht: het schooljaar erop kan de inrichting gewoon opnieuw worden gebruikt. Opleidingen, vakkenpakketten, examendossierresultaten en stamgroepen verhuizen bijvoorbeeld mee naar het volgende schooljaar. Dit zijn maar een aantal van de vele voordelen waardoor je met SOMtoday kostbare tijd bespaart.

Welke mogelijkheden biedt SOMtoday om zorg en begeleiding vast te leggen?

» Het zorgvierkant in SOMtoday verschaft inzicht in de diverse aspecten van de ontwikkeling van een leerling gedurende de hele schoolloopbaan. Informatie over schoolprestaties, gedrag, capaciteiten en begeleiding kunnen worden vastgelegd. Hierbij is het mogelijke om schooleigen templates van formulieren geheel in SOMtoday te digitaliseren.
Eventuele aandachtsgebieden worden snel gesignaleerd zodat er op tijd kan worden ingegrepen.

Met welke roosterpakketten koppelt SOMtoday?

» SOMtoday koppelt met alle gangbare roosterpakketten als Zermelo, Untis en Masterplan. Daarnaast is het via Zermelo mogelijk om ouderavonden in te plannen.

Wat zijn de kosten voor SOMtoday?

» SOMtoday hanteert een eerlijk kostenmodel waarbij de schoolorganisatie betaalt naar rato van leerlingenaantal. De kostprijs per leerling is afhankelijk van welke modules/functionaliteiten je wenst te gebruiken. Wil je meer informatie over de kosten van SOMtoday voor jouw school, neem dan contact met ons op.

Ik ben overtuigd! Hoe kan ik overstappen?

» Neem contact met ons op voor meer informatie over de overstap naar SOMtoday.

Interviews met scholen die overstapten van Magister naar SOMtoday:
→ Overstappen tijdens een schooljaar (Christelijke Scholengemeenschap Walcheren)
→ Het Montessori College kiest voor SOMtoday
→ Overstap De Zwengel naar SOMtoday

Modern en eigentijds onderwijs vraagt om een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. SOMtoday bevat uitgebreide ELO-functionaliteit die docenten en leerlingen optimaal ondersteunt in het leerproces. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst meekijken. De docent heeft een volledige integratie van de leeromgeving, de administratie en het leerlingvolgsysteem.

Kortom: alles op één plek.

Integratie van toepassingen

Om de kern functionaliteit van SOMtoday te versterken zijn er verschillende toepassingen van derden naadloos te integreren.

Plagiaatcontrole – TurnItIn

Door de grote hoeveelheid informatie en bronnen op internet is het tegenwoordig moeilijk te achterhalen wanneer iets is overgenomen. Het is onmogelijk om zélf al het werk te controleren op plagiaat. Met de TurnItIn plagiaatpreventie in SOMtoday kan al het ingeleverde werk snel en eenvoudig op plagiaat gecontroleerd worden. De docent ziet direct welk percentage van de ingeleverde opdracht gekopieerd is, inclusief bijbehorende bronnen. In één oogopslag is duidelijk of het gaat om plagiaat of om slordige bronvermelding en of de overeenkomsten aanvaardbaar zijn of niet.

.


klassenboek.png

Eenvoudig, betrouwbaar digitaal leren met Wise-r

SOMtoday ondersteunt digitaal leren. Vanuit SOMtoday kunnen docenten innovatief digitaal lesmateriaal ontdekken en deze direct gebruiken in de les. Inloggen op het lesmateriaal gaat automatisch (Single-Sign-On) en dankzij een slimme integratie met SOMtoday kunnen ook leerlingen gebruik maken van het digitale lesmateriaal. Het onderwijs wordt daardoor veranderd in een gepersonaliseerde digitale leeromgeving.


inleveringen.png

Digitale leermiddelen

Naast het klaarzetten van eigen digitaal lesmateriaal is het ook mogelijk om leerlingen vanuit hun leeromgeving direct toegang te geven tot het digitale lesmateriaal van de educatieve uitgeverijen. Leerlingen krijgen via linkjes direct toegang tot het digitale lesmateriaal van de uitgeverij zonder hier opnieuw in te hoeven loggen. Dus, één keer inloggen en meteen aan de slag. Hiermee is niet alleen het digitale lesmateriaal van Malmberg, Noordhoof, EPN en Thieme-Muellenhoff te ontsluiten, maar bijvoorbeeld ook bij Kennisnet-Entree aangesloten applicaties zoals Teleblik, Muiswerk, VO-content en Wikiwijs.


digitaalleren.png

Toetsing

Via een koppeling met toetssysteem WinToets kunnen docenten zelf digitale (oefen)toetsen beschikbaar stellen aan leerlingen. De schoolinstelling dient te beschikken over een jaarlicentie voor WinToets om het materiaal te kunnen gebruiken. De toetsen van WinToets kunnen vervolgens worden geüpload in de studiewijzer, waarna de leerling deze kan maken. Ook Quayn, de online opvolger van WinToets, zal worden gekoppeld met SOmtoday.


Google Apps for Education en Office 365

Het online samenwerken en delen van gegevens via het internet neemt een grote vlucht. Clouddiensten zijn altijd en overal beschikbaar, waarmee ze een belangrijke vooriening zijn voor plaats- en tijdonafhankelijk leren. Google Apps en Office 365 zijn Cloudoplossingen die gratis oplossingen bieden als mail, agenda, chat, tekstverwerken en het opzetten persoonlijke websites. Al deze functionaliteiten zijn kosteloos en zonder onderhoud, altijd en overal te gebruiken. De functionaliteit van Google Apps en Microsoft OneDrive zijn perfect te integreren in SOMtoday en SOMtoday ELO. Denk hierbij aan integratie van de agenda, documenten uitwisseling en het ontsluiten van SOMtoday via een Single-Sign-On koppeling. We lichten hier een aantal specifieke functionaliteiten toe:

Google apps.png

Bestanden en Samenwerken

Google Apps en Office 365 bieden de mogelijkheid om bestanden in de Cloud op te slaan, aan te maken en te bewerken. Al deze bestanden zijn altijd en overal bereikbaar. Naast het opslaan van deze documenten is het ook mogelijk om afzonderlijke bestanden of hele mappen te delen met anderen. Op deze manier kan er gezamenlijk en real-time (samen)gewerkt worden aan een document. Dit is handig voor leerlingen die (op afstand) willen samenwerken, maar het delen van bestanden en mappen is bijvoorbeeld ook bruikbaar voor docenten die gezamenlijk een content bibliotheek willen aanleggen en deze bestanden willen opnemen in studiewijzers.

Bestanden die in Google Drive en Microsoft OneDrive worden opgeslagen zijn vanaf elk device naar de ELO te uploaden.

Enquête en Portfolio

Ook voor het maken van enquêtes en portfolio’s bieden Google Apps en Office 365 mooie functionaliteit. Zo kunnen er bij beide Cloudoplossingen enquêtes worden opgesteld en verspreid aan de respondenten. De uitkomst van de enquête wordt aangeboden in een spreadsheet. Voor het maken van portfolio’s gebruikt Google de functionaliteit van Google Sites. Met Google Sites kan de leerling zelf een portfolio maken en deze delen met betrokkenen. Voor het maken van een portfolio zijn vele standaard sjablonen beschikbaar en het is mogelijk schooleigen sjablonen toe te voegen.

Google Sync.

Scholen die gebruik maken van Google for Education kunnen optioneel gebruik maken van Google Sync. Google Sync verzorgt de dagelijkste synchronisatie van gebruikersaccounts en groepen vanuit SOMtoday naar Google. Zo voorkom je dat je een dubbele administratie moet bijhouden. Naast het automatisch synchroniseren, kun je met deze beheertool ook de belangrijkste beheerderstaken voor Google uitvoeren. 

← mogelijkheden SOMtoday