Grip op onze administratie
Somtoday is erg praktisch: in veel gevallen is het mogelijk om collectief te muteren en er zitten in somtoday allerlei kopieerfuncties, zoals het kopiëren van een toetsdossier naar een andere lichting of schooljaar. Hierdoor kunnen we met somtoday erg efficiënt werken. Ook de navigatie in somtoday is snel en gemakkelijk en bevat veel functionele handigheidjes. De verschillende dashboards in somtoday zorgen er voor dat we een goed overzicht hebben in belangrijke administratieve processen. Met somtoday hebben we grip op onze administratie!

CVO Groep Zuidoost-Utrecht
Annelies Wildschut, medewerker leerlingenadministratie


Platformonafhankelijk en daardoor  toekomstbestendig
De platformonafhankelijkheid zorgt ervoor dat somtoday toekomstbestendig is. In de huidige tablet en smartphone cultuur halen we hier al veel voordelen uit. Daarnaast besteedt somtoday continu aandacht aan doorontwikkeling en wordt je hier als klant bij betrokken. Somtoday heeft hierin een heel open houding. We onderhouden korte lijnen in het contact, zodat er altijd snel actie ondernomen kan worden als we ergens tegen aan lopen. Via de regionaal georganiseerde kenniskringen van de gebruikersvereniging wisselen we ervaringen van tips en ideeën met elkaar uit, wat erg prettig is. We zijn heel tevreden met somtoday.

C.S.G. Liudger
Joop Marteau, hoofd ICT